"והרביתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם"

הרב דב ביגון , כ"א בטבת תשע"ז

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

גלות מצרים משולה להריון – נכנסנו למצרים שבעים נפש ויצאנו ממצרים כאומה בת ששים ריבוא. כשם שהעובר ברחם אמו מתרבה מזרע מיקרוסקופי במהירות עצומה ויוצא תינוק עם נשמה טובה השוקל כמה קילוגרמים בתום חודשי ההריון, כך גם עם ישראל "פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד, ותימלא הארץ אותם" (שמות א ז). הריבוי העצום של עם ישראל יצר בעיה דמוגרפית שהטרידה והדאיגה את פרעה ועמו, ככתוב "ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו" (שמות א ט-י).

לכאורה הפתרון הפשוט לבעיה הדמוגרפית שהדאיגה את המצרים עד כדי כך שקצו בחייהם, ככתוב "ויקוצו מפני בני ישראל" (שמות א יב ורש"י שם), היה לשלוח את ישראל חזרה לארץ כנען, המקום שממנו הם באו, כפי שמשה ואהרן אומרים לפרעה בשם "ד' אלקי ישראל, שלח את עמי" (שמות ה א). אבל פרעה בוחר לשעבד ולנצל את בני ישראל אשר בונים לו "ערי מסכנות את פיתום ואת רעמסס, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ" (שמות א יא-יב), ובסופו של דבר עם ישראל יוצא ביד רמה ממצרים לירושלים אחרי עשר המכות.

נכון לעכשיו, גם במדינתנו האהובה, קיימת בעיה דמוגרפית. להבדיל מהבעיה הדמוגרפית שהיתה במצרים, ישנו מיעוט גדול של ערבים ההולך ומתרבה ומדאיג את קברניטי המדינה ויושביה, המעלים מדי פעם תוכניות שונות ומשונות לפתור את הבעיה. יש המציעים לפתור את הבעיה הדמוגרפית על ידי חלוקת ארץ ישראל, ארץ חיינו, לשתי מדינות ח"ו. ויש המציעים להפוך את מדינתו ל'מדינת כל אזרחיה' ולבטל את "מדינת היהודים" ח"ו, וממילא תיפתר בעיית הדמוגרפיה. ומן הצד השני של הקשת הפוליטית יש המציעים לעודד את המיעוטים להגר מהארץ ויש המציעים לעשות 'טרנספר'. אבל יש רעיון פשוט מאד: לא חלוקת הארץ, לא 'מדינת כל יושביה', לא טרנספר – אלא פשוט להגדיל את האוכלוסיה היהודית באופן שהבעיה הדמוגרפית לא תאיים עלינו.

ריבוי טבעי של האוכלוסיה היהודית בא יבוא על ידי שיבה לשורשים. כידוע מאז ומעולם המסורת והדת היהודית מעודדות הבאת ילדים לעולם, משפחה דתית ומסורתית היא ברוכת ילדים. ב"ה אנו עדים לתנועה של שיבה ליהדות. במגזרים רבים בחברה הישראלית יש תנועה שהולכת וגדלה, ותגדל. הריבוי הטבעי יבוא מתוך שיבה לשורשים, ובעידוד ממשלות ישראל שיתמכו במשפחות ברוכות ילדים. ואל לנו לשכוח את מיליוני היהודים בגלות שביתם האמתי הוא בארצנו, ויש לעודד אותם לעלות, ולסייע באופן משמעותי בקליטתם. באופן זה נגדיל את מספר היהודים בארץ ונפתור את הבעיה הדמוגרפית. ויתקיים בנו חזונו של הנביא "וכרתי להם ברית שלום ברית עולם יהיה אותם ונתתים והרביתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם" (יחזקאל לז כו).

מהמצפה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"