משנכנס אדר מרבין בשמחה

הרב דב ביגון , כ"ו בשבט תשע"ז

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

"משנכנס אדר מרבין בשמחה ומשנכנס אב ממעטין בשמחה" (תענית כט, א).

משנכנס אדר הקב"ה האיר לנו, עם ישראל, את פניו והצילנו מעצתו של המן הרשע – ולכן מרבים בשמחה על ריבוי חסדיו – אבל גם באב שבו הסתיר השי"ת פניו מישראל ובו נחרבו שני בתי המקדש נאמר "ממעטים בשמחה". יסוד אמונתנו הוא שגם כאשר יש הסתר פנים כביכול, פועל אבינו שבשמים בסתר לטובתנו . לכן יהודי מאמין העובד את ה' באמת תמיד צריך להיות בשמחה בין בהארת פנים בין בהסתר פנים.

כפי שהורונו חז"ל "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה" - בלב שלם ובשמחה (ברכות ס ב).

השמחה משולה למוזיקה. אפשר להגביר את הקול או להנמיכו אבל את מנגינת האמונה, הביטחון והשמחה בישראל אי אפשר להפסיק.

נכון לעכשיו, מדינת ישראל נמצאת במצב מורכב. מבחוץ היא מוקפת באויבים הרוצים לכלותנו ולנשלנו מארצנו. לא יקום ולא יהיה! ומבית, מאבקי כוח תרבותיים, חברתיים ופוליטיים מחלישים לכאורה את חוסנה וכוחה של האומה, אבל אנו בוטחים בד' יתברך  ובנביאיו, נביאי האמת והצדק, ובדבריהם הנאמרים באמת. "כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב" וככל שאנו צועדים במעלה הדרך לגאולה השלמה, יותר ויותר תגדל השמחה בישראל ובעולם כולו עד שנראה עין בעין כיצד "אבדו גויים מארצו" (תהילים י, טז) "ה' הפיר עצת גויים, הניא מחשבות עמים. עצת ה' לעולם תעמוד, מחשבות לבו לדור ודור" (שם לג י-יא).

מהמצפה לישועה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"