זכור את אשר עשה לך עמלק

הרב אריאל לוי , י' באדר תשע"ז

הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי
צילום: עצמי

זכור את אשר עשה לך השימוש שאינו מבוקר באינטרנט, אשר קרך בדרך:  שהכניס קרירות בנשמות ישראל וכיבה את אש התבערה שבנפש היהודי ההומיה ללימוד תורה בקדושה ובטהרה, ובמקום להתמסר לתורה ותפילה ויראת ה' טהורה גרם לרבבות נשמות להשחית את הזמן היקר בדברים שאינם חשובים ואינם מועילים והוריד את יראת ה' פלאים. ("כל היסח הדעת ביטול הוא ליראה התמידית''. מסילת ישרים פרק כ"ה).

אשר קרך בדרך והכניס קרירות ביחס שבין אדם לחברו, ובמקום שתהיה הקשבה לזולת, במקום אכפתיות ורגישות, טמן ראשיהם של אנשים רבים בתוך המסך המבדיל ביננו לבין אבינו שבשמיים, וגרם ליחס אדיש ומתנכר בין אדם לחבריו ובין איש לאשתו ולבני ביתו.

זכור את אשר עשה השימוש שאינו יעיל באינטרנט,  שהשכיח מנשמות ישראל את היחס החם והמעריץ שאמור להיות בלבבות לצדיקי אמת, וקרר את אמונת החכמים שטמונה בנשמות ישראל, וגרם לרבים לזלזל בקדשי ישראל היקרים מפז.

זכור את אשר עשה לך עמלק שהכניס מכשירים שאינם מסוננים בתכלית הסינון ואינם מבוקרים בתכלית הבקרה, ושרף מוחות ולבבות ונשמות רבות של יהודים טובים ותמימים ודרדר אותם אל שאול תחתיות שאין למטה ממנו, שגרם לנזקים עצומים שעליהם נאמר "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו" ו"אין מכניסים אותו במחיצתו של הקב"ה."

זכור את המתיקות העצומה שאין דוגמתה בעולם, של "יערב לו ידידותיך מנופת צוף וכל טעם" שזכינו לראות על פניהם של הצדיקים הדומים למלאך ה' צבאות, ששמרו על קדושת העיניים ועל הזמן היקר ועל היחס הנכון והמאיר לזולת.

זכור את הלב המתגעגע שלך לעבודת ה', ואת נשמתך אשר מכיסא כבוד חוצבה להיות מרכבה לשכינה.

זכור את הייאוש והרפיון שהכניס עמלק בלבבות וגרם להם לחשוב כאילו אבדה תקוותם ואין להם סיכוי להתקרב לה' חלילה.

תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים! זכור בהקדם האפשרי לסנן את המכשירים שבבית ובכיס בתכלית הסינון והבקרה, ולפתוח את הלב לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.