נכנס יין יצא סוד

הרב דב ביגון , י' באדר תשע"ז

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

חייב אדם להתבשם בפורים עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי (מגילה ז ב). בדרך כלל כאשר אדם שותה יין ומשתכר הוא יורד לשפל המדרגה ומאבד צלם אנוש, דוגמת לוט, שעד היום דבק הכינוי במי שמשתכר "שיכור כלוט".

אבל בפורים, אצל יהודי ירא שמים באמת "ונהפוך הוא" – נכנס יין יצא סוד, ככל שהוא מרבה להתבשם הוא מתרומם ומתעלה ומגיע לשיאים בהשגות עליונות עד כדי כך שהכל מתאחד אצלו כאותה אחדות תחת שלטונו ורצונו הטוב של השי"ת, שמלכותו בכל משלה ומלוא כל הארץ כבודו. ואמנם, גם מה שנראה בעינינו כשיא הרוע והרשע אינו יוצא מכלל השליטה האלוקית, דוגמת המן הרשע שמגמתו להשמיד את היהודים, ובסופו של דבר הופרה עצתו וליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר.

נגלה לעין כל שגם במצבים הקשים והסבוכים ביותר בגלות כאשר היינו בפיזור ופירוד ונשלטים על ידי הרשעים, הקב"ה לא נטש ולא ייטוש אותנו, אדרבא, הוא מתגלה באהבתו הגדולה. *מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל שבפורים דפרזים מלאו ל"ה שנים להסתלקותו לגנזי מרומים, היה נוהג להסביר את נס פורים "גדול קידוש השם מחילול השם" – גדול קידוש השם המתגלה מתוך חילול השם; גדול האור המתגלה מתוך החושך וגדול הטוב המתגלה מתוך הרע. לכן ישנה שמחה גדולה ויתרה בפורים שבו התקדש שם שמים לעין כל, דווקא בגלות במצב של הסתר פנים גדול.

נכון לעכשיו ב"ה מצבנו היום טוב לאין ערוך מהזמנים בהם היינו תחת שליטת הגויים. בעוד עם ישראל מצווה לזכור את אשר עשה לנו  עמלק בראשית דרכו על במת ההיסטוריה ולאורך כל הדורות, עדיין מרימה ראש בעולם שנאת היהודים ומדינת ישראל, אבל סופם של האנטישמים כסופם של המן הרשע ובניו.

בשביל להמשיך ולצעוד הלאה בבטחה ובאמונה אל העתיד הצופן בחובו רק טוב לישראל, עלינו להמשיך במפעלם האדיר של האב והבן, הראי"ה קוק זצ"ל ובנו הרב צבי יהודה זצ"ל, ולהדליק בלבם של רבבות עמך בית ישראל בכל אתר ואתר את אותם האורות שהם זרעו לדורות הבאים. אורות של אהבת עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, אורות של אמונה תמה וזכה, אורות של יראת שמים רוממה, אורות של אהבת הבריות. ומתוך כך נזכה לראות עין בעין כיצד ליהודה תהא אורה ושמחה וששון ויקר.

בברכת חג פורים שמח

מתוך העלון "שבת בשבתו"