המטמון האמיתי הטמון במגילה הוא הקב"ה

עד מתי לא נראה מה שמעבר למסכה? ואולי במילים פשוטות – מתי נגלה את הסתר, כשמה של המגילה 'מגילת אסתר'?

הרב שמעון אמור , י"א באדר תשע"ז

הרב שמעון אמור
הרב שמעון אמור
צילום: יח''צ

פורים פנים רבות לו, שהרי כולם מבקשים להתחפש. שאלות רבות יש על התחפושות, הן בהלכה והן בפסיכולוגיה. בהלכה לא חסרות שאלות, ובפסיכולוגיה אלו שתי שאלו מרכזיות - האם יש קורלציה בין התחפושות לבין הנפש המתחפשת והאם יש קשר בין אופן התחפושת לבין העיתוי שלה? היינו – תחפושת תשע"ז מפני מה? ותחפושת תשע"ו מפני מה?

מה שברור ומובן היא העובדה שהמכנה המשותף לכל מצבי התחפושת, הוא שאנו מנסים על-ידי המסכה להביע את מה שאנו מבקשים להסתיר. הרי אנו מסתירים כל השנה ובפורים מגלים, אבל לא לגמרי, אלא על ידי מסכה.

וכאן מתעוררת השאלה הגדולה לדורות ולשעה זו- האם אנו שמים לב שכל העת, אבל ממש כל העת אנחנו נמצאים מול המסכים?

הם מקיפים אותנו במחשב בעבודה, בלימודים וגם בפנאי, ובוודאי ע"י הסמארטפון. האם המסך מבטא את המציאות? האם המסך מגלה לנו משהו מעבר לכך שהוא מעביר תמונות? מסוננות, סלקטיביות ומכוונות?...

וכמובן גם בקולות – האם אנו באמת מקבלים את כל הקולות, האם חושי הראיה והשמיעה שלנו – שומעים ורואים דרך מסננים, ואז אולי המסך עצמו נהפך למסכה? שבחירתו של המשדר למסכים היא עפ"י הבנתו, דעתו ועמדתו, ואם כן – אולי כל יום אנו מתחפשים? ואכן, "אני פורים אני פורים לא רק פעם אחת בשנה".

וכאן עומדת השאלה הענקית – עד מתי נהיה בעלי מסכות? ועד מתי לא נראה מה שמעבר למסכה? ואולי במילים פשוטות – מתי נגלה את הסתר, כשמה של המגילה 'מגילת אסתר'? שאכן ענייניה לגלות את ההסתר, את הנעלם. ומהו הנעלם במגילה, מה לא מופיע בה ומהו המטמון שעלינו לחפש?

וכמובן, המטמון והמסר הגדול הטמון במגילה הוא הקב"ה. במגילה עצמה הוא אינו מופיע, הוא האמת הנצחית והבלעדית, הוא במגילה לא גלוי, רק בדרך רמז.

כן, פורים בא לשים בפנינו את האתגר הגדול לכל השנה כולה- לגלות את ההסתר והאמת הענקית שנקראת אלוקים. רק ע"י גילוי האלוקות, מבעד למסכים נוכל להסיר את המסכות.