לא להתייצב לשימוע

בעז שפירא , כ"ח באדר תשע"ז

בעז שפירא
בעז שפירא
צילום: עצמי

אנו חיים בתקופה מורכבת שאתגרים רבים בצידה, אל לנו להיכנע, אל לנו לחדול מלהאמין בצדקת הדרך, אל לנו למחול על כבודה של תורה, בנפשנו הדבר.

נציב את הדברים כפי שהם בהווייתם ואחר כך נחזור אל הקלישאות, אל מכבסת המילים , אל השקרים ואל שני המחנות- אחד האוחז בשקר והשני האוחז באמת.

דמו בנפשותיכם את מצב הדברים דלקמן: איש ישר דרך מגדל משפחה לתפארת, מחנך את ילדיו באמונה על פי תורת ישראל, מצמיח דור ישרים בעלי מידות טובות מסירות נפש ונכונות להקרבה עצמית עבור נצח ישראל. המאמצים וההשקעה נושאים פרות ורוב ילדיו של גיבור סיפורנו אכן מנחילים כבוד רב לאביהם ומי שגידלם וחינכם תוך שהם מהווים חוליות נוספות, חזקות ומשובחות בשרשרת הנצח של עם ישראל. לאיש הזה ייקרא איש אמת.

מנגד, עומד איש אחר שאבד מזמן את דרכו. ילדיו סרו זה מכבר מדרכי אבותיהם, הנהגותיהם שגויות ומלאות בפריצות, תועבות לסוגיהן, בלבול מושגי, שקר וכזב. למרבה הכלימה מתברר שהבנים של הלז רודפי בצע, מתאווים אל החומר, הולכים שולל אחר תרבות יוון, מפקירים תורתם ואינם רואים בקדושת ארצם, בועטים בערכים מקודשים כגון קדושת הבית היהודי והמשפחה היהודית ועוד מרעין בישין תרבותיים,ערכיים,מוסריים וחברתיים. מידותיהם שנויות במחלוקת, כך גם כיבוד ההורים שלהם, ההערכה אותם הם מעניקים לנשותיהם ולנשים שבסביבתן ועוד....לאיש זה ייקרא איש שקר.

שני עולמות- עולמו של איש האמת בריא,יפה,שלם ותקין בעוד עולמו של איש השקר שרוי בבוקה ומבולקה, אינו מבחין בין טוב ורע, מפקיר ערכיו ומאמץ לו סטיות והנהגות שאינן מבטיחות בריאות וקיום באושר ובנחת לאורך זמן.  בידי איש השקר מרוכזים כוח, שררה, תקציבים והשפעה רבה בתקשורת מעצבת התודעה. לעומתו, איש האמת  העוסק ברוח, בחינוך, בהקניית מידות טובות, ובהנחלת ערכים ובקדושה, נעדר השפעה של ממש ומציאות חייו היא כזו בה הוא נסמך אל שולחנו של איש השקר.

בין שני העולמות, בין איש האמת לבין איש השקר, שורר מתח תמידי. איש השקר מבקש לכפות על איש האמת ועל בניו את "ערכיו" , מנסה שילדי איש האמת יהיו דומים לאלה של איש השקר, דורש שאיש האמת ישנה אורחות חייו ויאמץ תרבות יוון, פירוק המשפחה, הפקרות ופריצות יהיו מנת חלקו. המתח הזה כרוך בלחצים אותם מפעיל איש השקר על איש האמת, לחצים המהווים סוג של אונס. איש האמת מתקשה מאד לעמוד בפרץ ויש מילדיו מעטים הנשבים בעולמו של איש השקר וסוטים מדרך הישר.

והרי זה פלא- ביום מן הימים ובגיבוי החברה בה הוא "משגשג", מוציא איש השקר הוראה על פיה באם לא ישנה איש האמת דרכיו ובאם לא יאות לחנך את ילדיו כפי הנהוג בעולמו של איש השקר- כי אז יכה איש השקר באיש האמת, יגזול את לחמו ויענה אותו באופן שיתקשה מאד להמשיך את גידול בניו כפי דרכו.

עד כאן המשל.  אין כל צורך, כך נראה, להסביר את הנמשל.

ובחזרה אל המציאות אשר כשלעצמה עולה על כל דמיון עד כי קשה להאמין כי כך הם פני הדברים. אלא שמציאות זו טופחת על פנינו במלוא כיעורה ומציבה אותנו ברגע מבחן, תחת זכוכית מגדלת, כזו אשר תנציח לדורות ולפרטי פרטים את אופן ההתמודדות שלנו עימה, אם תרצו עם איש השקר מסיפורנו דלעיל.

הכול מכירים את סיפורו/סיפורנו של הרב יגאל לוינשטיין המתייצב בחזית המאבק לשמירה על ערכיה של חברה יהודית בריאה היונקת את לשד חיותה מתורת ישראל הקדושה. מצינו שהמצדדים בסטייה ובסוטים, המעניקים כבוד ויקר לפריצות , לתועבה, להרס המשפחה ולשחיקת כוחו של הצבא, אלה הבזים לשלמות הארץ ורואים בה נדל"ן עובר לסוחר ואלה שזנחו מורשת אבות וסוגדים לאלילי יוון ול"תרבותם" – כל אלה קוראים את הרב לווינשטיין לסדר, מציבים לו תנאים , מגבלות וקשיים ומאיימים- אם לא יאות להתאדות ולסור מדרכם, יכו בו ובשכמותו עד אשר יתקשו מאד להמשיך לפעול את פעולתם הברוכה.

כמו שאמרנו בפתיח. עת מבחן היא לנו. תורתנו היא חיינו אינם יכולים להסתופף בצל הרשע, אינם צריכים לחשוש מפניו, אינם צריכים להיכנע לו ואינם צריכים לגלות סימני חולשה או פחד. חזון הנביאים הנישא לדורות, הכמיהה להקים מלכות בית דוד ולביאת משיח צדקנו הם חזקים מכל דבר בר חלוף, כגון איש השקר בסיפור הנ"ל, הוא וחבר מרעיו הסוטים מדרך הישר.

בדברי ימי ישראל אין מקום לכניעה והתרפסות, גם לא בפני הפריץ התורן. מה שנדרש כעת הוא קידוש השם, כזה שיפאר את הבורא בגדולתו, את תורתנו בקדושתה ואת עם סגולה אשר לא ייחת מבן אנוש. בהיגד "נצח ישראל לא ישקר" טמונים גם הבטחה וגם מחויבות. הברית עם בורא עולם תקוים בע"ה עד לגילוי הייחוד בבוא הגאולה. בינתיים חובתנו היא לדבוק באמת ללא פחד וללא מורא, בגאון ובאמונה.

לפיכך הנני קורא בזאת לרב לוינשטיין ולרב סדן לא להתייצב לשימוע, לא לכרוע ברך בפני הרשע, לא לשתף עמו פעולה ולו למראית עין. שהרי נצח ישראל לא ישקר.