אנכי שולח לכם את אליהו הנביא

יום ה' מוזכר בנביאים פעמים רבות. בדרך כלל הופעת ה' בעולם מלווה בשבירת הכלים. הנביא מלמדנו שכדי שנוכל לקבל מהופעת ה' רק טוב עלינו לבטוח בו ולשמוח בישועתו היא ישועתנו.

הרב משה כהן , ט"ז בניסן תשע"ז

הנביאים המנבאים על אחרית הימים מתארים יחד עם המציאות הפסטורלית שכולם יעבדו את ה' בלב אחד ותרבה דעת את ה' כמים לים מכסים את המציאות הקשה של יום ה'. יום ה' מתואר כשבירת חוקי הטבע ופורענות קשה על עמים רבים. כך בישעיה יג' וכמה פעמים בספר יואל, בעמוס, בעובדיה, בצפניה ובמלאכי.

בכולם, כאמור, מתוארת נקמה בגויים, זמן של חושך הרס וחורבן. הסיבה לכך מאוד ברורה. כל זמן שהקב"ה הסתיר פניו העולם התנהל על מי מנוחות וכל אחד עשה כרצונו ולאו דווקא כרצון האלוקים בורא העולם. נתן הקב"ה לבריותיו לשחק בנדמה לי כאילו העולם יכול להמשיך להתנהל על פי רצונם על אף שהם מודעים לשקר והרשע שנובע ממעשיהם.

יום ה' מבטא את ההופעה הגלויה של הקב"ה בעולם. או אז האמת כבר לא  נעדרת אלא היא תובעת את דקיונה מן המציאות וכל מי שטטרם יישר קו איתה סופג את הפורענות. יתרה מכך, ישנה גם הופעת של שפע קודש רוחני בעולם שלא בהכרח שהכלים מסוגלים להכיל ודבר זה יוצר שבירה.

כך היה במעמד הר סיני כמבואר בחבקוק ג וכך גם בגאולה העתידית. זו הסיבה שהנביא מודיע כי יעשה הכנה ליום זה על ידי אליהו הנביא שיכשיר את הקרקע להגעת יום ה' כדי שלא ירבה הנזק בעם ישראל. חבקוק וצפניה נותנים גם הם מענה כיצד להתכונן ליום זה. הם קובעים כי האמונה באלוקי ישועתנו היא שיכולה להרים את האדם למקום שבו הוא לא יפגע מהופעת ה' בעולם.


להארות ותגובות מוזמנים לבקר באתר שלי www.ravcohen.com