משואה לתקומה

הרב דב ביגון , כ"ד בניסן תשע"ז

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

כשש מאות אלף יהודים חיו בארצנו כאשר הוקמה מדינתנו ובשש מאות אלף יהודים יצאנו ממצרים. מספרים אלו אינם מקריים כדברי המהר"ל מפראג: "כשהיו ישראל במצרים הם היו כעובר במצרים עד שהיו שש מאות אלף... ואז יצאו". המהר"ל מעמיק בטעם ומשמעות המספר שש בכלל, ושש מאות אלף בפרט, המרמז על שלמות – מעלה, מטה, וארבע רוחות (עיין גבורות ד' פ"ג). ואין זה מקרה שמדינתנו הוקמה כאשר ששים ריבוא יהודים חיו בארץ ישראל. ומנגד, השואה האיומה שקדמה להקמת המדינה, גבתה ששה מיליון נרצחים יהודים הי"ד ע"י הנאצים ועושי דברם ימ"ש. וכשם שבזכר יציאת מצרים אנו כורכים את המצה המרמזת על הגאולה עם המרור המרמז על הצרות והמרירות שקדמו לגאולה, גם בדורנו אנו כורכים את הקמת המדינה עם השואה. כי אנו דור השואה והתקומה.

נכון לעכשיו, כנגד ששה מיליון יהודים הי"ד, להבדיל, חיים במדינתנו כבר מעל ששה מליון יהודים כן ירבו. שלשלת הדורות לא פסקה ולא תיפסק על אף כל אויבינו הזוממים להכחידנו ח"ו, כי נצח ישראל לא ישקר. אחרי השואה הנוראה יש לנו ב"ה מדינה בעלת חוסן וחוזק חברתי כלכלי וצבאי, המסוגלת להשיב מלחמה על אויבינו. הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל היה מלמד שכאשר רובו של עם ישראל יחיה בארץ, ואנו לא רחוקים מזה, נזכה לא רק למדינה חזקה לתפארת, אלא גם להופעת הקומה הרוחנית של עם ישראל כדברי הנביא "ואני זאת בריתי אותם אמר ד', רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ד' מעתה ועד עולם" (ישעיה כט), ומתוך כך נזכה להתקיימות דברי הנביא צפניה (פרק ג) "בעת ההיא אביא אתכם ובעת קבצי אתכם, כי אתן אתכם לשם ולתהילה בכל עמי הארץ, בשובי את שבותיכם לעיניכם אמר ד'." ומתוך כך אנו צריכים להודות לש"ית על התקומה שזכינו לה אחרי מוראות השואה ושזיכנו לחיות בדור קיבוץ הגלויות בארץ ישראל ובמדינת ישראל.

מהמצפה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"