יוסי קליין צודק!

דוד גלמן , כ"ט בניסן תשע"ז

אקדים ואומר שאני מתנחל מזה כ-43 שנה בקרית ארבע. ואסביר למה אני חושב שהוא צודק בהשוואתו אותנו לחיזבאללה. ואולי אנו אף מוצלחים מהם.

ראשית יש צורך לנבור קצת בהסטוריה החדשה של העם היהודי...

קומץ חלוצים שמתחילים להקים מדינה על פי תפיסתם:סוציאליסטים, קומוניסטים, רחוקים מדת ישראל, אשכנזים...

מקימים ב48 מדינה לפי הדפוס הנ"ל ,לצורך הענין נכנה אותם מפא"יניקים.

אט אט הממשלות חולפות ומוקמות קואליציות מוזרות כאשר בראשם תמיד... מפא"יניקים.

אפילו קומץ דתיים-לאומיים מצטרפים כדי-אולי-לשמור על איזה שהוא ניצוץ יהודי בהחלטות ממשלות אלו. לצורך העניין נקרא להם מיזרחניקים.

לאחר כ-19 שנה פורצת  מלחמה אשר מפירה את כל האיזון המחשבתי והאידאי של המפא"יניקים.

לא ,הם לא מתכחשים שאלו חבלי מולדת אבל מבחינתם עדיף לקרא להם קלפי מיקוח.

נכון יהיה לאמר שישנן במפה הפוליטית עוד מפלגות ששלמות הארץ חשובה להם אבל...מה לעשות?היחידים שעשו מעשה ושמו להם בראש מאבקם את ארץ ישראל היו דווקא המיזרחניקים.

וכאן נכנס לתמונה מר יוסי קליין עם המאמר שלו.

כנראה שכונתו בהשוואה לחיזבאללה היא הנזק שהמיזרחניקים עלולים לגרום כאשר הוא ואבותיו הרוחניים עדיין חולמים על שתי מדינות וקלפי מיקוח ואילו "היידישע-חיזבאללה"(מתאים הא?)

לא חולמים אלא מקימים מזה כ-49 שנה עובדות יצוקות בשטח שארץ ישראל שייכת רק לעם ישראל....גם של מפא"יניקים.

אלא שכאן מר יוסי קליין הטעות שלך. ואפרט....

לחיזבאללה אין שום כוונה להתמקח איתך על קלפי מיקוח או על שטחים תמורת שלום או על שתי מדינות. הם רוצים לראות אותך ואותנו זבים דם עד מוות.

ואילו ה"יידישע-חיזבאללה" רוצים לייצור במדינה הזאת סדר יום חדש של מדינה יהודית... וגם קצת דמוקרטית, אבל שמבוססת על היסודות של עם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל.

ולמה כתבתי בתחילה "מוצלחים מהם"? כי אנחנו רוצים אותך חי לידינו שתראה כמה טעית וכמה אנחנו צדקנו...תראה ותסבול.

צר לי אם אאכזב אותך אבל כדאי שתפתח את העיניים ,כי בזמן שאתה כותב מאמרים בסגנון "הצילו" אנחנו רצים אל המטרה ובעזרת ה' גם נשיג אותה.