ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים

הרב דב ביגון , ל' בניסן תשע"ז

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

בשנת התשט"ז, לפני ששים שנה, אמר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל: "צריך להרבות בשמחה בחג העצמאות, שמחה על גילוי השכינה ושיבת ציון ושמחה על ישראל הנבנית מחדש. כל בניינה, תקומתה וקיומה של מדינת ישראל ארוגים בניסי נסים שהקב"ה הראה לנו...

כלום אפשר היה לשער לפני חמישים שנה שהתורכים ששלטו בארצנו ביד רמה יגורשו ממנה לגמרי? וכלום אפשר היה להעלות על הדעת לפני עשר שנים שבריטניה הגדולה תאלץ לעזוב את שלטונה בארץ?... כל טרקטור וכל טנק וכל אווירון המבצר את המדינה, יש בו קדושה אלקית, וכל חלק וחלק וכל פרט ופרט זהו גילוי של התוכן הלאומי האלקי של קדושת ישראל, גם אם חסרה אצל רבים התודעה הזאת שההשגחה העליונה היא היא שמכוונת ומנהיגה את הדברים, הרי זו היא מציאות, עובדה קיימת שאינה זזה ממקומה בין שמכירים בכך בין שאין מכירים בכך...

אמנם עוד לא נכבשה לנו כל הארץ, גם ירושלים מקדש מלכותנו עוד אינה כולה בידנו (הדברים נאמרו לפני מלחמת ששת הימים!), גם הכמות וגם האיכות של שלטוננו על ארצנו טעונות עוד השלמה ושכלול. אבל הקמת המדינה זוהי התגלות מלכות שמים ועלינו להרבות בשמחה ביום העצמאות, שמחה על שזכינו להיות בארצנו העצמאית..." (שיחות הרב צבי יהודה יום העצמאות ה-5).

נכון לעכשיו, אם לפני ששים שנה, כאשר מדינת ישראל היתה בראשית דרכה צריכים היו לשמוח על החסד ועל הנסים ועל החסדים שהשי"ת עשה עמנו בהקמת המדינה, על אחת כמה וכמה אחרי ששים ותשע שנים להקמתה, כאשר כ-6.5 מליון יהודים חיים במדינתנו, ההולכת ומתפתחת בצעדי ענק ונעשית כבר היום לאחת המדינות החזקות בעולם מבחינה כלכלית וצבאית.

אנו רואים בחוש כיצד מתקיימת "ועינינו תראינה מלכותך" – מלכות לאומית ממשית, ולא ירחק היום ונזכה כולנו להתקיימות הבקשה "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" - לא רק להחזרת המלכות אלא להחזרת השכינה-הנשמה לקודש ולמקדש. זכינו ל"תראינה מלכותך" שהיא ראיה חיצונית, ועתה עינינו נשואות ל"תחזינה עינינו בשובך" – לראייה פנימית על ידי "המחזיר שכינתנו לציון (הרצ"י זצ"ל שם).

בברכת יום עצמאות שמח בציפייה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"