מיהו המצורע שבבית רבי

הרב יניב עבדה , ד' באייר תשע"ז

הרב יניב עבדה
הרב יניב עבדה
צילום: ישיבת שדמות נריה

אנו יוצאים מפרשת תזריע מצורע אל השבוע בו חל יום העצמאות. הרבה הסברים נאמרו על זהואולי ניתן להוסיף עוד הסתכלות על ימינו אלה.

הגמרא בסנהדרין צח: מביאה דוגמאות למשיח וביניהם היא מביאה:

'אמר רב: לא אברי עלמא אלא לדוד. ושמואל אמר: למשה. ורבי יוחנן אמר: למשיח. מה שמו? דבי רבי שילא אמרי: שילה שמו, שנאמר עד כי יבא שילה. דבי רבי ינאי אמרי: ינון שמו, שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו. דבי רבי חנינה אמר: חנינה שמו, שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה. ויש אומרים מנחם בן חזקיה שמו, שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. ורבנן אמרי: חיוורא דבי רבי שמו שנאמר אכן חליינו הוא נשא ומכאבינו סבלם ואנחנו חשבנהו נגוע מכה אלהים ומענה. אמר רב נחמן: אי מן חייא הוא - כגון אנא, שנאמר והיה אדירו ממנו ומשלו מקרבו יצא. אמר רב: אי מן חייא הוא - כגון רבינו הקדוש, אי מן מתיא הוא - כגון דניאל איש חמודות'.

בין שלל הדעות אנו מוצאים כי המשיח הוא המצורע שבבית רבי ונשאלת השאלה מדוע זו הדוגמא למשיח?

המהר"ל בנצח ישראל פרק מ"א אומר כי מדריגת המשיח היא מדרגה מעבר לעולם הזה ולכן הוא נראה כמו מצורע שיוצא מחוץ למחנה ואין לו קשר עם שאר המחנה. מדריגה זו נובעת מלימוד המשויך לבית רבי.

האלשיך מביא כי המיוחד בצרעת היא שרק אדם בעל מדריגה רוחנית גבוהה עד שעל כל חטא עושה רושם בביתו בבגדיו ובגופו (ולכן לגויים ורשעים אין צרעת). וככל שהאדם מעונין בקרבת ה', אזי ה' משתדל לזככו שיזכה לקרבת ה'.

הכלי יקר מעיר ע"פ המדרש כי גם כשה' מעניש הוא עושה זאת ברחמים ומתחיל מהבית לבגד ורק לבסוף פוגע בגוף האדם.

אם נשלב את הפירושים אנו רואים כי המהלך של הגאולה הוא דבר לא מובן ובו הצדיקים הם אלו ש"חוטפים" כדי לטהר אותם. וככל שהאדם משתדל לקרבת ה' לכאורה הוא יותר סובל. אנו צריכים לזכור שה' גם כשמזכך אותנו הוא פועל ברחמים.

שנזכה ללכת בדרכיו של חיוורא דבי רבי.