מסירות הנפש של רשב"י

הרב דב ביגון , ט"ז באייר תשע"ז

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

בל"ג בעומר נהגו בית ישראל לעשות הילולא לכבודו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי מחבר ספר הזוהר הקדוש. רבבות עולים לקברו שבמירון ורוקדים ושמחים, וכל העם מדליקים מדורות  ושמחים ביום המופלא הזה, ורבים רבים קוראים את הזוהר הקדוש ועוסקים בתורת הקבלה כל אחד לפי מדרגתו.

במה זכה רשב"י שיום הזיכרון שלו נעשה נחלת כלל ישראל, שכולם שמחים בו ומדליקים מדורות לכבודו, שהן בבחינת נר נשמה לרשב"י? במה זכה רשב"י שדרכו נתגלה הזוהר הקדוש?  

חז"ל מספרים (שבת לג, ב) שרשב"י, היתה לו מסירות נפש על עם ישראל, ארץ ישראל ועצמאות ישראל. כאשר ישבו רבי יהודה, רבי יוסי ורשב"י ושוחחו ביניהם על פועלם של הרומאים אשר בנו גשרים, שווקים ומרחצאות – רבי יהודה שיבח אותם, ר' יוסי שתק, ורשב"י יצא כנגדם בחריפות באומרו שכל מה שהרומאים עושים זה למען האינטרסים שלהם ולא לכבוד ישראל! על זה יצא הקצף של הרומאים נגדו, עד שנאלץ להסתתר במערה עם בנו שתים עשרה שנה.

רשב"י לא יכול לסבול שישראל נשלטים על ידי עם זר. שהאימפריה הרומאית כפתה את עצמה על עם ישראל, למרות שכלכלית לכאורה הם מיטיבים עמם. ומי שמוכן למסור את עצמו ונפשו על גאון ישראל זוכה לגלות את פנימיות התורה לכלל ישראל. וישראל לדורותיו, עד דור אחרון, גומלים לו שעושים הילולא עצומה ביום הזיכרון שלו.

נכון לעכשיו, בכל דור ודור קמים יהודים הממשיכים את דרכו של רשב"י, ומוסרים את נפשם על עצמאות ישראל. יהודים שאינם מוכנים להחניף לגויים ולהשתעבד לרצונם, הם המזכים את הדור כולו במסירות נפשם. גם בדורנו, החלוצים והלוחמים שלחמו לתקומת ישראל קודם הקמת המדינה נגד האימפריה הבריטית, וחיילי צבא הגנה לישראל הנלחמים נגד אויבינו הבאים לנשלנו מארצנו, ומאפשרים לנו לעמוד חזקים וזקופי קומה לעין כל, הם ממשיכי דרכו ורוחו של רשב"י, וכן, כל המיישבים  את ארץ חיינו במסירות, הם הם החלוצים של דורנו המזכים את כלל ישראל, וממשיכים את רוחו ודרכו של רשב"י, וזכות זו תעמוד להם ולכל בית ישראל.

ומתוך כך נזכה לאור חדש על ציון.

בציפייה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"