אני מאוהב

אני מאוהב בכל אותם הקצינים והנגדים, שבחרו בחיים של מסירות למען הכלל על חשבון התא המשפחתי, האשה והילדים.

איתמר סג"ל , י"ח באייר תשע"ז

איתמר סג"ל
איתמר סג"ל
צילום: עצמי

מדינת ישראל החליטה לציין היום, ל"ג בעומר, את יום ההוקרה למשרתי המילואים וזו ההזדמנות להזכר כמה אנחנו מאוהבים.

אני מאוהב בצבא הזה, הביטוי הגדול ביותר של ראשית צמיחת גאולתינו, מקום בו הידיים ידי עשיו, שעירות, שומניות מגריז ושמן טונה, ומריחות כריח השדה, אך הקול קול יעקב, קול מבשר ואומר הנה גאולתכם.

אני מאוהב בצבא הזה, הצבא היהודי היחיד בעולם במדינה היהודית היחידה בעולם, המשכו הישיר של צבאו של יהושע, שאול ודוד המלך. הצבא שאת מראהו לא זכו לראות הרמב"ם, הגר"א, הרב קוק, הרצל, אליעזר בן יהודה, ואנא קא זכינא.

אני מאוהב בצבא הזה, אי של שפיות מלא וגדוש באהבת חינם, ברעות ודיבוק חברים. מקום בו אדם מוכן ונכון למות עבור השני. מקום בו נושקים יחדיו גבורה עם עדינות, עוצמה עם זהירות, ערמה עם פשטות וצניעות.

אני מאוהב בצבא הזה, מקום בו מסירות נפש נותרה ערך ולא קלישאה. אני מאוהב בכל אותם הקצינים והנגדים, שבחרו בחיים של מסירות למען הכלל על חשבון התא המשפחתי, האשה והילדים. אני מעריץ את כל אותן הנשים שמנהלות משק בית לבד ופוגשות בעל עייף פעם בשבוע, וגם זה במקרה הטוב.

כל עוד יש בנו כח, נמשיך להגיע לשירות המילואים, זו יותר זכות מחובה. לא ניתן לצה"ל לוותר עלינו כל כך מהר, כמו שאנחנו לא מוכנים לוותר עליו בשום פנים. ככה זה אהבה. אף אחד לא יחליש את אהבתינו לצה"ל, ללוחמיו ומפקדיו.

אכן, הצבא האהוב שלנו לא חף מבעיות. גורמים שונים ומשונים הבינו שעם ישראל מאוהב בצה"ל אהבה עורת והחליטו לשנות את דעת הקהל בישראל באמצעות שינוי השיח בתך הצבא. הם הבינו את הנוסחא לפיה השולט בצבא, שולט בעם והמתרחש בשורות הצבא מקרין היטב על כל האומה כולה. אהבתינו הגדולה לצה"ל לא תסמא את עיננו מלבקר את מומיו. אדרבה, והיא הנותנת, מי שאוהב דואג, מוטרד ומנסה לשנות ולהשפיע, ככה זה אהבה.  

הכתוב מספר על אותה אש אהבה שמים רבים שלא יוכלו לכבות אותה וגם נהרות לא ישטפוה. כל טירון ל"ג בעומר יודע שאש זקוקה יותר מכל לעצים ולרוח. עצים יש די והותר, וצבאנו הפך לאחד הצבאות החזקים בעולם. כעת הצבא זקוק למנות גדולות של רוח. עלינו לשוב ולחזור על המסרים הפשוטים שנדמה שקצת העלו אבק ועובש. מסרים של מסירות נפש, כפשוטו ממש, פשוטו כמשמעו ולא כמדרשו. לדבר על הביטחון בצדקת הדרך ועל רוח הלחימה, ולא פחות מכך לזכור ולא לשכוח כי צה"ל הוא צבא יהודי בארץ ישראל, צבא מדינת ישראל, יסוד כסא ה' בעולם.

אנו מכבדים בכבוד רב ובהערכה עצומה את בני הדתות האחרות שמצטרפים למאמץ, אך אל לנו לשכוח לרגע את ייעודו של הצבא היהודי שתפקידו לממש את השאיפות הלאומיות של העם היהודי בארץ ישראל, ולבער את הרע מהעולם, כמאמר הלוחם הגדול דוד המלך, 'כי משנאיך ה' אשנא', ומכח זה הבטיח לרדוף אויביו ולהשיגם ולא לשוב עד כלותם. ואביגיל, אותה אשה חכמה, הזכירה לדוד בשעת כעסו שאין הוא נלחם את מלחמות עצמו, 'כי מלחמות ה' אדוני נלחם'.