התרופה לדתל"ש - עיסוק משמעותי באמונה

המחקר שפורסם בעיתון בשבע אודות גידול האוכלוסין בציבור הדתי לאומי מציף את אחת הסוגיות החשובות של עידן "ראשית צמיחת גאולתנו". תופעת נטישת הדרך שעולה מן המחקר אינה חסרת פשר והיא מעסיקה את הרב קוק זצ"ל אולי יותר מכל תופעה אחרת. אתגר חינוך הבנים לאמונה בדור הזה לא דומה למה שהיה נהוג ומקובל בכל הדורות. משימת החינוך כיום מורכבת בהרבה.

הרב נעם ממן , ג' בסיון תשע"ז

דעות הרב נעם ממן
הרב נעם ממן
צילום: עצמי

המחקר שפורסם בעיתון בשבע אודות גידול האוכלוסין בציבור הדתי לאומי מציף את אחת הסוגיות החשובות של עידן "ראשית צמיחת גאולתנו". תופעת נטישת הדרך שעולה מן המחקר אינה חסרת פשר והיא מעסיקה את הרב קוק זצ"ל אולי יותר מכל תופעה אחרת. אתגר חינוך הבנים לאמונה בדור הזה לא דומה למה שהיה נהוג ומקובל בכל הדורות. משימת החינוך כיום מורכבת בהרבה.

חידושו הגדול של הרב קוק זצ"ל הוא שיש בידינו כלים בכדי להבין את פשר התופעה, לאבחן אותה באופן מדויק, לדעת ממה היא נובעת ולתת כלים לתיקון המצב.

כשם שכאשר אנו מזהים תופעה חריגה בגופנו אין מקום לסברות כרס, אלא יש  צורך לשמוע את דעת המומחים, את דעת הרופאים, כך נכון הדבר שבעתיים ביחס לתופעה לאומית כה חריפה. החילון והכפירה, אחוזים כה גבוהים שנוטשים את הדרך הן תופעות שדורשות אבחנה מדויקת, אי אפשר להסתפק בניתוחים פשטניים, במחקרים סוציולוגיים, או בפתרונות ויוזמות הנובעים מרצון טוב.

כאשר האנושות נתקלה במחלה קשה כדוגמת הסרטן, היא הבינה שיש צורך להקדיש את מיטב המשאבים, הכוחות, המוחות והכישרונות לחקר המחלה ומתוך כך גם יימצאו תרופות וטיפולים יותר ויותר יעילים. אי אפשר להתמודד עם הסרטן רק עם רצון טוב או הגשת עזרה ראשונה.

חשוב להבין שהציונות הדתית והיהדות כולה נתקלה במחלה תרבותית ממארת ומאיימת, ולכן יש צורך להקים בדמוה לאגודה למחלמה בסרטן את "האגודה לבניין אמונה". יש לפנות אל המומחים הגדולים ולהושיב את המוחות והכישרונות הראויים לביצוע המשימה. ברוך השם איננו יתומים, יש לנו יותר מקצה חוט, הרב קוק זצ"ל הותיר לנו משנה סדורה, עמוקה וערוכה. הוא אבחן את המחלה באופן מדויק, מצא את מקורותיה המובהקים וביאר היטב מהם דרכי הטיפול הדרושים.

אם נתמצת את עיקרי הדברים במשפטים ספורים נאמר כך :

במשך דורות על גבי דורות, עסקו בבתי המדרש בלימוד תורה לענפיה השונים, ובעיקר בשאלות המעשיות של התורה. יהודים עסקו בשאלה מה על היהודי לעשות, כיצד עליו לנהוג. השאלות האמוניות, נותרו ללא עיסוק משמעותי שאלות הגדרת הזהות היהודית, טיב היחסים עם אלוקים, משמעות החיים ואורח החיים היהודי ועוד עניינים המעסיקים מאוד את הבנים השואלים. כתוצאה מכך השתרשו להן אמונות ודעות שאין בינן ובין היהדות דבר וחצי דבר. בשם היהדות והתורה נאמרו דברים ונוסדו דפוסי התנהגות שהם היפוכה של היהדות.

התרופה והרטיה למחלה היא עיסוק משמעותי באמונה, בנין שיטתי וסדור של יסודות האמונה. יצירת מענה עמוק ובהיר למרחב השאלות שמעסיקות את הבנים כי "ככה זו לא תשובה".

אמונה אינה שאלה של כן או לא, של יש אלוקים או לא, אמונה היא מפגש אמיתי, ממשי עם האלוקים, היכרות קרובה ומשמעותית. אין שאלה שאיננה לגיטימית, מרחב התשובות הוא משנה סדורה שיש לבנות בכל הרמות ולכל הגילאים מנער ועד זקן.

לשם כך ייסדנו לפני כשנה את "בנין אמונה" ו"אמונה בנוער", בעזרת כוחות רבים וטובים שמתמחים בלימוד אמונה בהיר ושיטתי, לנוער ולמבוגרים כאחד, בנינו תוכניות ייעודיות המאפשרות מפגש משמעותי עם סוגיות היסוד של אמונתנו. בשנה זו כבר פועלים שני בתי מדרש לציבור הרחב (אחד בירושלים ושני בשדרות) למעלה ממאה איש ואישה לומדים כ120 שעות בשנה.  העברנו סדרות של שיעורים בקהילות שונות, ובישיבות תיכוניות ואולפנות עסקנו עם הנוער בשאלות האמוניות הבוערות ביותר, כאשר השתדלנו להפגיש אותו עם יסודות האמונה באופן מחדש ומרתק.