מתיקות התורה

הרב אריאל לוי , ה' בסיון תשע"ז

יהדות הכותל המערבי
הכותל המערבי
צילום: עצמי

מתוך עשר זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום, תורתנו הקדושה מצווה אותנו לזכור כל יום את מעמד הר סיני.

את המעמד הנשגב של מתן תורה. העולם הזה כשלעצמו מלא שקר, מלא דמיונות ואשליות. האמת נעלמת, ואנחנו צריכים להזכיר לעצמינו את האמת. ולא רק להזכיר לעצמינו, אלא גם להעביר הלאה לדורות: "והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב".

לספר לילדינו על המעמד הנשגב עלי אדמות, בו אלקים התגלה אלינו ונתן לנו את התורה הקדושה. הגמרא הקדושה במסכת ברכות (דף כ"ב) מדייקת מה עלינו להעביר הלאה לדורות הבאים. לא רק לספר על מתן תורה, אלא באיזה אופן היה מתן תורה, וממילא איך עלינו לגשת אל התורה הקדושה. "באימה ביראה ברתת ובזיע". לגשת לתורה מתוך יראת שמיים.

מתוך חרדת קודש ומתוך שמחה עצומה. "והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני". על ידי התורה אנו זוכים להתחבר לה', להתקרב אליו!

בחג השבועות איננו מציינים מאורע היסטורי שהיה בעבר הרחוק, אלא מזכירים לעצמינו את ההארה הגדולה של חיי עולם אותה נטע ה' בתוכנו. מנסים להתעלות מעל אפרוריות העולם הזה, "לצאת מהסרט", להתחבר כמה שיותר לאור האלוקי העצום שבתורה.

אנחנו מקבלים עלינו בחביבות ובאהבה את התורה ויודעים ומרגישים: "כי הם חיינו ואורך ימינו בהם נהגה יומם ולילה"! ואיזה טעם יש לחיים בלי החיבור לה'? ומה לאדם חפץ בחיים בלי עשיית רצון ה''? מי שזכה לטעום מהמתיקות והנעימות  האינסופית שיש בתורה, שזכה לברך בגעגועים את ברכות התורה ולבקש מה' יתברך: "והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל", מתמלא באכפתיות ברחמים ובאהבה כלפי אחינו אהובינו היהודים שעדיין לא זכו לטעום ולראות כי טוב ה'.

"אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".  בוודאי שאין לבן תורה מה לחפש בתרבויות שאינם שואבות את חיותם מהתורה הקדושה.  

מאותם אומללים ומסכנים עליהם נאמר: "אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים". מי שטעם מים חיים לא יעזוב אותם וילך לחפש חיות במים דלוחים וסרוחים. מי שהתורה בראש מעייניו לא מתחיה מתרבויות שלא שואבות חיות מדברי אלוקים חיים.

הלוואי ונזכה ונשמע תמיד את דברי משה רבנו ע"ה שאמר לנו בשם ה' כהכנה למתן תורה: "ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש"! אשרי הזוכה להרגיש את הנעימות שיש בתורה! שמכווין להתעצם בקדושת נותן התורה!! הלוואי שנזכה בחג השבועות לקבל את התורה מחדש, "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים", להתמכר ללימוד התורה והיא תהיה לנו סם חיים. הלוואי ונזכה מתוך אמון ואהבה לקרב את עצמינו ואת כל אחינו בית ישראל אל המאור שבתורה הקדושה.