'התורה הגואלת' 

קוים לבירור התשתית הרעיונית של פעילות 'בית הרב'

הרב יוחנן פריד , ה' בסיון תשע"ז

'התורה הגואלת' - הוא שמו של מאמר שפרסם מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל לרגל 30 שנה להסתלקותו של אביו מרן הרב זצ"ל.

נראה כי מטבע לשונית זו אין כמוה כדי לבטא את ייחודיותו של הראי"ה קוק זצ"ל, בחזון חייו, בפעילות ובהשקפת העולם אותה ביקש להנחיל לסביבתו הקרובה אליו והרחוקה יותר. בשורות הבאות ננסה לנגוע אך בראשי הפרקים של עניין מקיף ועמוק זה. 

מרן הרב קוק זצ"ל היה בראש ובראשונה 'ה ר ב': גאון בכל מקצועות התורה בהלכה ובהגות, מחדש ופוסק. בעל היקף ושליטה בשאלות ותשובות מעשיות הנוגעות לחיי היום יום יחד עם נסיקה מופלאה לסוגיות העומדות ברומו של עם ישראל ואפילו ברומו של העולם כולו. שפע הכתיבה וסגנונה מקיפים עשרות אלפי עמודים שחלקם התפרסם בחייו ואחרי פטירתו עד ימינו.

הפרסומים הללו מצויים בספרי שותי"ם, בקבצי אגרות ובספרי מחשבה. (כתבים רבים – הולכים ומתפרסמים ברבות השנים – ועוד היד נטויה!).
 
הרבצת התורה של מרן הרב זצ"ל בשיעוריו שבעל פה הגיעה לקהלים רבים ומגוונים ומכוחו וכח כוחו ממשיכים תלמידיו ללמוד וללמד, ומלאה הארץ אותם. נושאי דגל התורה ומנהיגי הציבור נקראו על ידו להשתתף עמו בפועל בהגשמת חזון הגאולה.

כאן הוא המקום והחשיבות להדגשת ייחודיותו התורנית , הנובעת מעומק מטבע הלשון 'התורה הגואלת'. ולקוי הפעילות המגוונת של 'בית הרב'.

שהרי סוגיית  אפיונה של התקופה כשייכת לעידן גאולת ישראל , גאולת העם מגלותו וגאולת הארץ משממונה - התחברה באופן משמעותי ביותר לאישיותו התורנית ולקביעתו החד משמעותית כי אנו מצויים ב'אתחלתא דגאולה' ! 
 
מרן הרב זצ"ל עסק בכל דרך אפשרית בחיבור המהותי – שלא ניתן לשום הפרדה - בין 'התורה' ולבין 'ארץ ציון וירושלים'. תורתו זו – פקחה לבבות ומילאה את הכל בדעת ד'. 

כל חייו ומעשיו המרובים נדרשו להבנה  ולהסברה , כי רק בחיבור זה , שבין התורה והגאולה תובן משמעות התקופה , והדברים המתרחשים נגד עינינו - יוסיפו ויתפתחו. ייגאלו העם והארץ והתורה תהייה תוכן החיים - אופיים ויופיים כראוי לעם ד' בארץ נחלת האבות ותקוות הבנים הבונים.
 
בחג השבועות הבא עלינו לטובה, עלינו לזכור יותר מהכל כי התורה היא תורת ארץ ישראל, היא תורה גואלת.