המרגלים אמת וכיסוי

הרב יניב עבדה , י"ז בסיון תשע"ז

הרב יניב עבדה
הרב יניב עבדה
צילום: ישיבת שדמות נריה

בפרשת בשלח אנו קוראים על המרגלים. הרב ברויאר ב"פרקי מועדות" מסביר כי בפרשתינו נמצאות שתי מטרות שונות של המרגלים (פרשת דברים מביאה רק צד אחד ודרכו אנו יכולים לזהות את הצד השני שבפרשת שלח).

מטרה אחת- כיצד לכבוש את הארץ לשם כך דרושים אנשי צבא המיועדים לכך וכנראה כלב הוא מסוג האנשים האלה (כמו שמופיע ביהושע י"ד ו- י"ב). פרשה זו מופיעה גם בספר דברים. מי שהתחיל בבקשה היה עם ישראל כמופיע בספר דברים.

מטרה שניה- חלוקת הארץ בין השבטים. כמו שמופיע ביהושע פרק י"ח. למטרה זו ברור שצריך אנשים חשובים וקבוצה גדולה (נציגים לכל שבט, שיכולים להיות שליחים לזכות ולחוב לכל שבט כמו שמופיע בקידושין מב.) וגם יהושע בן נון ה"סגן" של משה מצטרף למשימה זו (בניגוד לכל הגיון "צבאי"). לשם מטרה זו משה "ניצל" את בקשת בני ישראל ושלח את המרגלים לחלוקת הארץ לשבטים (לפי הרב מידן על מנת שיחבבו את הארץ).

כאשר אנו מסתכלים על התשובה של המרגלים הם מתמקדים בעיקר במטרה הראשונה ואין שום זכר לכך לביצוע המטרה השניה. כלומר אנו מבחינים כי כל הויכוח בין יהושע וכלב לבין שאר המרגלים נסוב כמעט רק על הצד הצבאי ולא על הצד של השייכות של כל שבט וממילא עם ישראל לארצו ונחלתו.

בימינו אלה ניטש עדין ויכוח בעם ישראל על חבלי ארץ בארץ ישראל וכמו בעניין המרגלים אנו רואים כי על צד צבאי ניתן להתווכח, אולם ויכוח זה אולי מסיט את הוויכוח האמיתי על הקשר שלנו לחלקי ארץ אלו. ניתן לראות כי מי שמוכן לוותר על חלקים אלו לא מזכיר כי חלקים אלו שייכים לנו (גם מבחינה הסטורית אולם יותר חשוב מבחינה פנימית נשמתית).

"כי למשיג רק את השטח הגלוי לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ...” (אורות א"י ב')

"ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה,חבוקה בסגולות פנימיותעם מציאותה" (אורות א"י א')

לסיום חידה: 'מי השילוח' בפרשתנו מביא כי ישנם עשרה מרגלים שהוציאו דיבת הארץ וישנם גם עשר טענות. כל אחד מן המרגלים אמר טענה אחת והיא רמוזה בשמו. 

בהצלחה.