הילכו חסד ואמת יחד?

משפט צדק הוא מרכיב חיוני בכל חברה הגונה. כיצד משלבים את הכמיהה להעמיד את הדברים על דיוקם עם הרצון ללכת לפנים משורת הדין?

הרב משה כהן , כ"ה בסיון תשע"ז

דין צדק הינו דבר שרבים מבקשים ומייחלים לו. השאלה הגדולה היא כיצד קובעים אם דין המשפט שיצא תחת ידי הדיין או השופט הינו דין צדק, או לאו.

גם בני קרח במזמורנו פונים אל ה' בתמיהה על המצב העגום של עם ישראל. הקב"ה גילה לעם ישראל בתחילת דרכו איתם כי רצונו למלוך עליהם, ולמרות כל עוונותיהם הוא מוכן לסבול אותם ולכבוש את כעסו עליהם ובלבד שיישארו עמו. אולם, הדברים לא תמיד היו כך והרבה פעמים שלח ה' את חרון אפו בישראל והעניש אותם.

בני קורח אפילו זוכרים זאת מקרוב כאשר אביהם קורח חטא, ובעקבות כך נעלמו הוא וכל משפחתו בבטן האדמה. משום כך פונים הם אל ה' ומבקשים שיחד עם מידת האמת הנדרשת לכל שופט, תשולב גם מידת החסד על מנת לאפשר לאנשים לשוב לדרך הנכונה, ולא להיענש מיידית באופן שהמציאות אינה יכולה להמשיך לפעול.

בני קורח מבקשים ליצור מתכונת לדין צדק המשלב חסד ואמת. מחד, יש בו כמיהה להעמיד את הדברים על דיוקם האמיתי, בהתאם לעובדות, החוקים והכללים כפי שנהוגים בארץ. מאידך, יש בו גם הליכה לפנים משורת הדין עם נטייה לקו החסד, על מנת לאפשר לאנשים יכולת לתקן את מעשיהם, ולקחת בחשבון את ההשלכות הנוספות שעלולות להיגרם אם יעמידו את המשפט על האמת בלבד.

דומה שכדרך שהדבר מתבקש משופט כל הארץ, הקב"ה, הוא גם מתבקש משופטי בית המשפט במדינתנו שילכו בעקבותיו.

מתוך הפרק היומי בתנ"ך