הקונסנסוס הערבי איתן

1. "המאזנים" יסכימו בסוף למדינה יהודית בצד פלשתין, יוותרו על שיבת הפליטים ואולי יקבלו פחות מגבולות 67, חלוקה פורמלית של ירושלים...

פרופ' ג'רלד פרמן , י"ז בתמוז תשס"ג

דעות לבן ריק
לבן ריק
צילום: ערוץ 7
לאחרונה, אמר ערבי 'מתון', מלא תקוות למימוש מפת הדרכים, שהקונסנסוס הערבי איתן. לדבריו הוא: א. הקמת פלשתין בגבולות 67 שבירתה ירושלים המחולקת. ב. ניקוי אתני מלא שפרושו עקירת המתיישבים היהודים. ג. הכרה בזכות השיבה ומימושה. ד. דו-קיום עם ישראל כמדינה שוות זכויות לכל 'תושביה'. הערבים של היום (בתוספת כ 300,000 שכבר שהסתננו מיש"ע), הפליטים שישובו וכמובן היהודים ועוד.

הוא צודק להיות אופטימי. למרות הסתיגויות שרון היום, הדוחה "בתוקף" זכות השיבה, חזרה לגבולות 67, חלוקת ירושלים, פינוי כל ההתנחלויות... התהליך וחזון מורו בוש שאימץ עבורנו, מוליכים אותנו לכך (או גרוע יותר). מאוד נאיבי לחשוב שבבוא הרגע, הערבים יקבלו פחות, שארה"ב והעולם התומכים בתכנית כזאת ירשו לו להגיד "סטופ זה קיומינו". הם יעבדו עלינו במילים ופרושים מעורפלים כאילו משמעות ההסכם אחר, כגון 'אין חלוקת ירושלים אלא שותפות, אין זכות שיבה של ממש. אתם תקבעו מספר החוזרים כל שנה...'

כך צועדים מבית לאומי יהודי לגלות חדשה במדינה שסביר להניח תהיה מסוכנת ליהודים ולדמוקרטיה.

באופן דמוקרטי ורק כך, עלינו לצעוק היום "סטופ זה קיומנו"!

הנחות שרון

1. "המאזנים" יסכימו בסוף למדינה יהודית בצד פלשתין, יוותרו על שיבת הפליטים ואולי יקבלו פחות מגבולות 67, חלוקה פורמלית של ירושלים...

2. כדי לחזקם בעמם, על ישראל לוותר ללא תמורה ממשית ביודעה שהוויתורים מסכנים חיי יהודים.

3. ממשלת בוש תכריחנו ולכן אין אלטרנטיבה אלא להגדיר מטרותינו בהתאם לאינטרסים שלה.

מזה יוצאת האמונה או ההנחה היסודית מכל והיא שאנו, בעזרת האמריקאים, יכולים למחוק שנאת דורות, התרבות הערבית האסלמית המחנכת מתאבדים... - פשוט לשנותם באופן קיצוני בתוך כשנה על ידי וויתורים, קרבנות, פייסנות, תגמול רוצחים...

השקפות אופרטיביות כאלו דוחות לקחי אוסלו 1 ו 2 וממקמות אותנו כגרורה של ארה"ב במקום "ידידה". כך הוא כופף ביטחוננו וגם עצמאותנו.

שחרור מבריחי סמים וגנבי רכב

בימים אלה ממשלת חלם תשחרר מבריחי סמים וגנבי רכב פלשתינים כמחווה לשלום ולחיזוק ידיהם של "המאזנים". כך האבסורדיות! התקשורת הלא מאוזנת צועקת "גוואלט" על הסמים בבתי הספר, גניבת מכוניות ובשקט רלטיבי עוברת על מעשה זה. כנראה למען השלום היא וממשלת שרון מוכנות לחזק את הפשע, להזיק יותר לילדינו ולהבטיח לכולם יותר גניבות רכב וכיוצא מזה. בשכל כושל זה נגיע לשחרור עוד פושעים פלילים ערביים. כך מתנהגת ממשלה נורמלית למען השלום או כך העיוות של ממשלתנו בהבנת הדרך לשלום?

"גאון, נדיב ואכזר"

בדמות "היהודי החדש" הז'בוטינסקאי, שרון מאד הפוך.

גאון בפוליטיקה. הביס את נתניהו בעזרת כסף לא חוקי (כך הפוליטיקה הישראלית!) והפך תדמיתו מאיש "סברה ושתילה", "בולדוז ההתיישבות"... לבעל "אחריות" המחזיק בחזון בוש.

נדיב לאוייב בעורו החדש. העביר ביטחוננו אליו בדרום, וללא תקופת מבחן הכוללת לפחות התחלת איסוף הנשק ובסתירה לדברי אבי דיכטר (ראש השב"כ), התחיל מיד ההעברה ביש"ע. העביר את השליטה של בית לחם ,למחרת,לידיהם של הערבים למרות התראות רבות והרצח ביום מסירת עזה. ה "קח ותן" שלו הוכיחו לאוייב עוד פעם שהוא מושג פוליטי מכוון ליהודים. הוא לוקח מהם ונותן לערבים.

אכזר לא לאוייב אלא ליהודים. במשמרתו אלפי "קרבנות שלום" ונפגעים ללא העתקת דרכו של מורו בוש כלפי עמו; חיסול האוייב האכזר שפרושו אופנסיבה שמטרתה חיסול אירגוני הטרור ותשתיותיהם ולא חיסול קטנים בלבד.

כך האמת של שרון על פי מעשיו.