לבנון

הרב חגי לונדין , י"א באב תשע"ז

אופטימיות. הרב לונדין
אופטימיות. הרב לונדין
צילום: קהלים

משה רבנו, בעת שהוא מתחנן להיכנס לארץ ישראל, מתבטא 'אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון'. חז"ל דורשים ש'לבנון' זהו בית המקדש ש'מלבין עוונותיהם של ישראל' ו'מלבלב בליבותיהם של ישראל'.

לבית המקדש, שאת חסרונו כל כך הרגשנו בתשעה באב, יש שני תפקידים. הראשון הוא להיות 'הר לבנון' נישא שמרים אותנו ומוחק את חטאינו. התפקיד השני הוא ללבלב בליבנו. כלומר להתסיס בנו את כוחות החיים.

הנחמה הגדולה שאנו מתנחמים בשבת הפטרת 'נחמו' היא שלמרות שאין עדיין בית מקדש אנו מתחילים להלבין את עוונותינו וללבלב בכך שאנו קוראים בכל יום פעמיים את הפסוק, בה"א הידיעה, של פרשת ואתחנן -  'שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד'.

שמע עם ישראל - ישנם הרבה 'אלוהים' במציאות, כוחות שונים שמושכים אותנו לכיוונים שונים, כולם הם 'אחד'. כולם מובילים לכיוון אחד שגורם ללבלוב של הכוחות מצד אחד ומרומם אותם לעולם עליון ונישא. אל ההר הטוב הזה והלבנון.