שערי העיר

הרב חגי לונדין , ב' באלול תשע"ז

אופטימיות. הרב לונדין
אופטימיות. הרב לונדין
צילום: קהלים

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך". השופטים בעם ישראל נמצאים בשערי העיר. שער העיר הוא מקום הכניסה של העיר. השופטים אינם מחכים למאורעות שיתרחשו בעיר אלא כבר מקדימים רפואה למכה. כבר בשער העיר הם קובעים כללים לכל מי שרוצה להיכנס ולצאת מהעיר.

הם יוזמים, מתווים דרך. כאשר זה לא קורה ומתרחשת תקלה, כפי שאנו רואים בסוף הפרשה, הם צריכים להביא עגלה ערופה. זהו גם תפקידו של המלך המוזכר בפרשה - תפקידו של המלך הוא להוביל ולהוות דוגמה לכל העם.

אנו נמצאים בשערי חודש אלול שהוא ההקדמה לשערי השנה החדשה. חודש אלול הוא זמן של יזמות וקבלות לעתיד. חלק מתהליך התשובה הוא לנתח את גורמי הכישלונות שהיו בשנה האחרונה ולקבל לעתיד כיצד למנוע אותם.

אדם שרוצה לתקן עצמו לקראת השנה החדשה חייב להיות אקטיבי ותוסס בתהליך התשובה שלו. מי שנותן לטבע להוביל אותו אזי לעתים, כאשר היצר כבר נמצא בשיא עוצמתו, אין אפשרות לשוב לאחור. חודש אלול הוא זמן טוב לשבת בשערי הנפש ולבנות מערכות משפט שיבנו נכון את העיר שלנו לכל השנה.