להפיץ את האורות המתוקים של הרב קוק זצ"ל

הרב דב ביגון , ב' באלול תשע"ז

יהדות לקראת המפגש בבית הלב. הרב קוק
לקראת המפגש בבית הלב. הרב קוק
צילום: מרים צחי

הרב קוק זצ"ל, שהשנה ימלאו בג' אלול 82 שנים לעלייתו לשמי מרומים, עליו אפשר לומר "אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו" (ישעיה ג ו) שכל הדור אוכל מפרותיו (מסילת ישרים פרק יט). הרב הוא בבחינת הכהן הגדול של דורנו אשר עליו היה אומר הלל "הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" (פרקי אבות א), וקיים בפועל ממש את ברכת הכהנים "אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציונו לברך את עמו ישראל באהבה".

בנשמתו האצילית הוא האציל על דורנו את 'אורותיו' המתוקים והטובים שככל שאנו צועדים יותר ויותר במעלה הדורות, הם מאירים יותר ויותר לרבבות עמך בית ישראל ההולכים בדרכו, דרך שכולה רצופה באהבת תורה, אהבת האומה והבריות ואהבת ארץ ישראל.

נכון לעכשיו, תלמידי הרב זצ"ל ותלמידי תלמידיהם, שהתרבו לאלפים ולרבבות, זוכים לטעום מהאורות המתוקים של הרב וללכת לאורו ובדרכו. עליהם מוטלת חובה מוסרית ולאומית לזכות את כלל ישראל ולהטעימם מאותם האורות, ולא למנוע טוב מבעליו. הרי כבר נאמר "תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב".

התורה ואורותיה שייכים לכולנו בלי יוצא מן הכלל מששת ימי בראשית (סנהדרין צא ב), ואין תורה אלא טוב. ואין תורה אלא אור, שנאמר "כי נר מצוה ותורה אור", ומתוך כך נזכה לנחמה שלמה ולאור חדש על ציון.

מהמצפה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"