בושנו מאד כי עזבנו ארץ

הרב אריאל לוי , כ"ט באלול תשע"ז

יהדות דגל ישראל מהמרפסת
דגל ישראל מהמרפסת
צילום: עצמי

ידידי ואהובי, אוהב ארץ ישראל. אשריך!

כשאתה קורא את הפסוק "איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר", אתה מתמלא תימה על רבבות  אחינו המתקרבים לאורו הגדול של הצדיק רבי נחמן מברסלב שעוזבים את ארצנו הקדושה ביום הקדוש יום ראש השנה ונוסעים לאדמה טמאה, אדמת נכר, להשתטח על ציונו הקדוש של רבם הגדול. ואתה שואל בכאב:

איך אפשר לעזוב את הקדושה של ארץ ישראל וללכת למקום הטומאה? הרי אמרה התורה בשבח הארץ "ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה"!

אתה קורא את הפסוק בירמיה ט': "בושנו מאד כי עזבנו ארץ". ומתמלא בושה, איך אפשר לעזוב את אוירה הזך והמחכים של ארצנו הקדושה??

אתה קורא בכל התורה על שבח ארץ ישראל, בפרט בכתבי רבי נחמן ואינך מבין איך עוזבים את ארץ החיים "לחבק חיק נכריה" (ביטוי התלמוד הירושלמי במסכת מועד קטן על מי שעזב את ארץ ישראל והלך לאדמת ניכר רח"ל).

יש מי שקורא לעזיבת הארץ בשם בגידה וליוצאים ממנה קורא מגורשים, ואני איתך אחי אהובי, ליבי גם קרוע, איך הגענו למצב הזה???

אך איני יודע אם תדע להעריך את ליבם הנשבר של אלפי יהודים שכל כך מלאים צמאון להתקרב לאבינו שבשמיים, וליבם נשבר בקרבם. הם לא יודעים אם יש רפואה למכתם. מר להם מאוד הריחוק מאבינו שבשמיים. באחרית הימים הם מרגישים שהתקיים בהם הפסוק "ותרד פלאים אין מנחם לה"! אין מבין לחיבוטי נפשם וטלטלותיה ואין מבין את ליבם הנשבר.

הם רוצים לחיות חיים אמיתיים של קדושה וטהרה לשמור על קדושת המחשבה ועל קדושת העיניים בתכלית השלמות שאין שלמות אחריה. הם מרגישים שלא חזרנו לארץ ישראל כדי לבלות את הזמן בתרבות פנאי נטולת תוכן, כאובים עד דכדוכה של נפש על הפריצות וחוסר הצניעות שהגיעו עד למקומות הקדושים, ושטף מים רבים של מי המבול הזדוניים נכנסו עד לתוך בתיהם והטביעו נשמות רבות כמהות אשר למי ישע צמאות.

ובא צדיק יסוד עולם ומקבל על עצמו לנחם את כולם, ומחזקם לא להתייאש בשום אופן בעולם כלל! ועם היותם מלאים בושה וכלימה, מרגישים רחוקים מאור פני ה', נוטע בהם הצדיק תקווה לתקן את הכול! גם למי שנפל עד מאוד ונפשו מרה לו עד כי קץ בחייו, נותן הצדיק תקווה! כי אין שום יאוש בעולם כלל. ועדיין לא אבדה תוחלתו מה'. חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו.

הם לא רוצים רדידות ושטחיות. הם מרגישים שלא בשביל זה חזרנו לארץ אחרי אלפיים שנות גלות. "ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו". אם הם נמצאים באוויר הנח והזך של הארץ והמוח והלב אבדו להם והם מרגישים מושלכים ומלוכלכים בחטא, הרי שלא לשם כך חזרנו לארצנו!

אחי אהובי. אני מבין את תמיהתך וכאבך. אני שומע את התסכול והמרירות. לצערי גם שומע הרבה זלזול באותם יהודים. ועם כל ההבנה, אשאל אותך: האם יש לך להציע אלטרנטיבה לאותן נשמות כאובות שכל כך זקוקות לעידוד ולחיזוק?

יש עוד רבי רחמן שמבין לנבכי נפשם ותחלואיה ומלמד אותם להתחזק בנקודות טובות, בהתבודדות, ברצונות טובים?

לא טוב להם במציאות של "תרבות" זרה, רדודה ושטחית! זה לא מה שמחבר אותם לקשר רוחני עם ה' יתברך!

כשהם קוראים ליקוטי תפילות, תיקון הכללי עם התפילה של רבי נתן מברסלב, הם מרגישים שהנה יש מי שמבין אותם ומחזקם להתחיל מחדש אפילו עשרות אלפי פעמים!! ואפילו אם נפלו להסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם ה' איתם עמם ואצלם!

לכן אחי היקר

במקום לכאוב שוב ושוב על עזיבת הארץ, במקום לזלזל באחרים, תן אלטרנטיבה.

תלמד תרבות של קודש, תן דעת של חיזוק, תלמד איך הארץ הזאת היא ארץ של שמחה, תלמד את ספרי רבי נחמן עם אורה של תורת ארץ ישראל בלי לדלג על מעברי הנפש הפרטית. אולי ככה תצליח להחזיר את נשמות ישראל לאבינו שבשמיים?