אור פנימי ואור מקיף

הרב חגי לונדין , י"ד בתשרי תשע"ח

אופטימיות. הרב לונדין
אופטימיות. הרב לונדין
צילום: קהלים

שתי המצוות המרכזיות של חג הסוכות הן הישיבה בסוכה ונטילת ארבעת המינים.

נטילת ארבעת המינים היא מצווה אישית. אדם לא יכול לצאת ידי חובה בלולב של חבירו. זהו 'אור פנימי' אישי של האדם. לכן גם דורשים חכמים שארבעת המינים הם כנגד איברי גופו של האדם: ההדס כנגד העינים -פיתוח עין טובה; הערבה כנגד הפה - דיבור טהור; הלולב כנגד עמוד השדרה - יציבות רוחנית; והאתרוג כנגד הלב - לב זהב. שאדם נטול ארבעת המינים הוא נוגע בכל מרכיבי הנפש האישיים.

אבל יחד עם נטילת ארבעת המינים יש גם את מצוות הסוכה. מעבר לעולם הרוחני האישי צריך גם 'אור מקיף' - השקפת עולם רחבה, סביבה חברתית תומכת. אדם לא חי לבד. הסוכה היא זכר לענני הכבוד. מעין השגחה אלוהית עליונה שעוטפת כל העת את האדם.

חג סוכות הוא חג האסיף - הזמן שבו אוספים את כל מרכיבי החיים, הפרטיים והכלליים, ומאגדים אותם יחד. נוטלים את ארבעת המינים בתוך הסוכה ומניפים ל6 צדדי המציאות , 3 פעמים לכל צד בגימטריה ח"י). לוקחים את החיים כולם תחת 'צילא דמהימנותא'. צל האמונה. צל השכינה.