לפי הנהלים – מהפך במשטרת הר הבית

מי שרומס את חוקי היסוד, ואת הנהלים שהומצאו במיוחד כדי להקשות עלינו, היא ממשלת ישראל ומשטרת ישראל הזרוע הביצועית שלה.

מיכאל פואה , י' בחשון תשע"ח

לפני כשבוע הוגשה על ידי בני יהודה פואה תביעה כנגד משטרת ישראל על התנהלותה בהר הבית.

התביעה הוגשה בבית המשפט לתביעות קטנות ועיקרה תביעת פיצוי בגלל הרחקה לא חוקית מהר הבית. עצם התביעה הייתה מהפך היות והיא התבססה על נוהלי המשטרה ותביעה לקיים את הנוהל המשטרתי כלשונו. הבנו שחייבים להפסיק את המצב בו המשטרה מתנהלת בבריונות ומרחיקה אנשים מההר לתקופות ארוכות מבלי לתת על כך דין וחשבון.

לא יתכן שאומרים לאזרח תתקשר לקבוע שיחת שימוע וישחקו בו בשיטת "לך ובוא" בשעה שקביעת מועד לשימוע היא באחריות המשטרה. לפי הנהלים שקבעה משטרת ישראל במידה והיא רוצה להרחיק אזרח מההר בצו מנהלי שתוקפו מוגבל לשישה חודשים, עליה לזמן אותו לפני כן לשיחת שימוע (כלומר, שמדובר בזכות שיש לעולה ולא בעונש).

במקום זאת נהגה המשטרה לטרטר את מי שהיא חפצה להרחיק מההר בהטילה עליו את האחריות לקביעת השיחה, כאשר כמעט בלתי אפשרי להשיג את הפקידה הממונה על כך. יתרה מזו נטלה המשטרה לעצמה את הזכות למנוע עליה להר ממי שעדיין לא התקיימה לו שיחת שימוע, בעוד שעל פי החוק על פי הנהלים והחלטת בג"ץ אין לה כלל סמכות כזו.  

במקביל לתביעה זו ,ביום ד' ה' חשוון הודיע בני שלמה למשטרה כי בכוונתו לעלות להר למחרת ביום ה', וזאת לאחר שבחג הסוכות הודיע לו קצין משטרה שעליו להגיע לשיחת שימוע לאחר שהוא קיים אתמצוות החג ונטל את ארבעת המינים בהר. ושלמה הודיע כי הוא מוכן להגיע לפנים משורת הדין לשיחה אעפ"י שהוא עדיין לא זומן. כאשר הפקידה בימ"ק אמרה לו שלא ניתן לקיים את השיחה היום או מחר, הוא עמד על זכותו לעלות להר גם בלי שיחה והבהיר שבמידה ולא ינתן לו לעלות זו עילה לתביעה.

לאחר הבהרה זו הפלא ופלא נקבע לו שיחה לשעה עשר בבוקר ביום ה'. למחרת בבוקר מתקשרת סיון מהימ"ק לשלמה ומודיעה לו שנכנסו דברים למפקד הימ"ק והוא לא יוכל לקיים את השיחה בשעה עשר. אין בעיה אומר שלמה, לפי הנהלים שלכם השיחה היא לא עילה שמאפשרת לכם למנוע ממני עליה להר ואני מגיע לעלות. לא! מתעקשת סיון, בלי שיחה אתה לא עולה. ושוב שלמה מבהיר שזו עילה לתביעה, ואז הפלא ופלא אחרי עשר דק' חוזרת סיוון ומודיעה שאכן השיחה תתקיים במועדה. ניסיון הטרטור לא צלח. את השיחה ניתן לשמוע כאן.

לעמידה זו על הנהלים הייתה תוצאה חיובית מיידית, כאשר "זכיתי" לשיחת טלפון מאלינור מהימ"ק שמיוזמתה ביקשה לזמן אותי לשיחת שימוע, בעקבות אותה עילה, שיחד עם שלמה בני נטלתי גם אני ארבע מינים בהר הבית. חשוב להבין מדובר בשינוי משמעותי שאסור לפספס. מה שנשמע הכי נורמלי בכל מקום אחר הוא בלתי נתפס ביחס לעולים להר. השיחה הבאה שאתם יכולים גם לשמוע היא פשוט היסטוריה. מתקשרת אלי אלינור המזכירה של הימ"ק ומבקשת לזמן אותי לשיחת שימוע. איזה יופי! מישהו שם הבין שאני לא מתכוון להתקשר, ואם לא יזמנו אותי, אגיע להר ואדרוש לעלות לפי הנהלים, ובמידה ולא אענה תהיה עוד תביעה. 

איני יודע מה יהיה בשיחה שלי שתתקיים בעז"ה כשאגיע לירושלים ב-ח"י חשון, אך אפשר לשער מהניסיון של שלמה בני. הוא הגיע לשיחה עם יובל ראובן מפקד הימ"ק שהודיע לו שהוא מרחיק אותו לשבעה ימים מההר לפי הנהלים, ובתוך שבעת הימים האלו יודיעו לו מה ההחלטה שקיבל מפקד המחוז לגביו. שלמה לא ויתר ושאל ואם לא תתנו החלטה בתוך שבעה ימים מה יהיה, ומפקד הימ"ק ענה לו: לא תוכל לעלות להר. שלמה לא ויתר ואמר לקצין:  אם אין החלטה בתוך שבעה ימים אין לכם זכות חוקית למנוע ממני את העליה, ואם תמנעו זו עילה לתביעה. לאחר שלושה ימים התקשרה אלינור לזמן את שלמה לקבל את הצו, טרטור כבר אמרנו.

שלמה מסביר לה שהוא עסוק וזה תפקיד המשטרה להמציא לו את הצו אבל לפנים משורת הדין הוא מוכן לקבל אותו בפקס. הפקס אכן מגיע ושלמה מורחק מההר לחודשיים ימים. בצו מינהלי לא מנומק שברור שתכליתו הוא עונש ולא שמירה על שלום הציבור.

טענות רבות יש לנו כנגד התנהלותה של המשטרה בנושא הר הבית, אבל הדברים כאן מכוונים דווקא לפעילים העולים להר. חלק חשוב במאבק על התנהלות המשטרה בהר שב"ה נושא פרי, הוא בעמידה על זכויותינו. חשוב ללמוד היטב את הנהלים ולעמוד על זכויותינו. המאבק שלנו לפתיחת ההר הוא בראש ובראשונה צודק ומוסרי, אבל אסור לשכוח הוא גם חוקי. מי שרומס את חוקי היסוד, ואת הנהלים שהומצאו במיוחד כדי להקשות עלינו, היא ממשלת ישראל ומשטרת ישראל הזרוע הביצועית שלה. עמדו על הנהלים המשטרתיים שניתן לקרוא כאן, בסופו של תהליך משטרת ישראל תעשה את תפקידה נאמנה, ותאפשר ליהודים לעלות להר באופן חופשי.