זרע אברהם אוהבי

הרב דב ביגון , י"ב בחשון תשע"ח

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

"ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אוהבי" (ישעיה מא ח). זכה אברהם להיקרא אוהבי בגלל אהבתו הגדולה לד' יתברך, אהבה שנבחנה בעשרה נסיונות כדברי חז"ל: "עשרה נסיונות התנסה אברהם אבינו ע"ה ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו ע"ה" (אבות ה ד).

שיאם של הנסיונות – היא פרשת העקדה שבה הקב"ה אומר לו: "קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר לך" (כב ב). השיא של הנסיונות הוא גם שיא גילוי אהבתם ומסירות נפשם של אברהם אבינו ויצחק אבינו. אהבה אמתית שאינה תלויה בדבר מתגלה כאשר האוהבים עושים את רצון הנאהב, למרות כל הקשיים והמכשולים, אדרבה כגודל הקשיים כך גודל האהבה היוצאת מן הכוח אל הפועל.

נכון לעכשיו, אהבה ומסירות נפש אינם הולכים לאיבוד. גם ביחסי אנוש - ההורים המעניקים את אהבתם לילדיהם כאשר הם עדיין תינוקות יגלו את אהבת ילדיהם כאשר יזקינו. על אחת כמה וכמה וקל וחומר בן בנו של קל וחומר - אהבתם ומסירות נפשם של האבות אברהם ויצחק לד' יתברך עומדת לעם ישראל לדורותיו – גילוי האהבה הגדולה של ה' וגילוי האהבה של ישראל לה' היא שיא חיינו כפי שאנו מתפללים יום יום "ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה" וכדברי הרב קוק זצ"ל האמונה והאהבה הן עצם החיים בעולם הזה ובעולם הבא".

אשרינו מה טוב חלקנו שהבוחר בעמו ישראל באהבה הטביע את האהבה הגדולה שהופיעה אצל אברהם אבינו בעקדה בנשמתנו, כפי שאנו אומרים יום יום בקריאת שמע "ואהבת את ד' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" – לא רק כמצוה אלא גם כהבטחה.

בציפיה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"