מה התורה לא מספרת לנו על רבקה?

הרב יניב עבדה , כ' בחשון תשע"ח

הרב יניב עבדה
הרב יניב עבדה
צילום: ישיבת שדמות נריה

בסיפור בין עבד אברהם לרבקה מבאר לנו בעל "סידורו של שבת" (רבי חיים מטרנוביץ) נעשו לרבקה שני ניסים: א. הבאר קפצה לקראתה (לכן למרות שאליעזר עמד על הבאר הוא רץ לקראת רבקה). ב. רבקה מזגה כד אחד לכל הגמלים של אליעזר וזה הספיק להרוות את צמאונם.

שני ניסים אלו נזכרים רק ברמז אך מעשה החסד של רבקה מתואר יותר בהרחבה. ממשיך ב"סידורו של שבת" שמלעומת מידת הרחמים שנפעלת מהחיסרון שבא לפניה ומשתדלת למלא אותו, מידת החסד היא מידה פעילה שרוצה לעשות ולכן אם תתקל בבקשה היא תמלא את הבקשה יותר ממה שהתבקשה.

את המידה הזאת ראה העבד אצל רבקה שכאשר ביקש ממנה לשתות היא מרוב החסד שלה לא יכלה רק למלא את בקשתו אלא למלא מעבר למה שביקש.

ממשיך שם כי ממידה זו ניתן לנו צאצאי רבקה ללמוד על מידת החסד אולם את הניסים שנעשו לה אין ביכולתינו לחקות ולכן התורה רק רמזה עליהם ולא הזכירה אותם במפורש.

דבר דומה אומר שם רבי חיים מטשרנוביץ מתקיים בעם ישראל כל שבת. כל שבת היא מתנה מהקב"ה לעם ישראל אולם עם ישראל לא "יכולים" לקבל מתנה זו סתם כך ולכן הם מוסיפים לשבת "תוספת שבת" מעבר למה שחוייבו.

אנו רואים גם מידה זו אצל אברהם שאמר מעט ועשה הרבה, כך גם בתפילה שלו (שחרית) אנו רואים כי עם ישראל "נותן" מעבר למה שהוא מחוייב.

שנזכה ללכת בדרכי אבותינו הקדושים ומידותיהם והעזרת מידת החסד שהורישו לנו נעשה גם אנו מעבר למה שאנו מחוייבים.