מסובך

הרב חגי לונדין , ה' בכסלו תשע"ח

אופטימיות. הרב לונדין
אופטימיות. הרב לונדין
צילום: קהלים

אם נרצה לתאר במילה אחת את החיים של יעקב אבינו, המילה תהיה  - סיבוך!

חייו של יעקב אבינו מלאים סיבוכים - עוד בהיותו בבטן אמו כבר הוא מצוי במאבק - 'ויתרוצצו הבנים בקרבה'; כל ילדותו ונעוריו עוברים עליו במתחים בינו לבין עשיו; הבית שהוא בונה בפרשה שלנו מלא בסיבוכים בינו לבין לבן; בין רחל ללאה; בינו לבין שתיהן; בהמשך נמצא את המורכבות והסיבוכים בתוך השבטים עצמם.

יחד עם זה, כאשר חז"ל מציינים את יעקב ברצף של האבות הוא הדמות שמבטאת אצלם שלמות: 'אברהם קראו (את ה') הר; יצחק קראו שדה ויעקב קראו בית'. יעקב הוא בית - מצב של שלמות. לא סתם 'בית ישראל' מתגלה דווקא מיעקב. המשפחה הישראלית השלמה היא שיקוף של נפש יעקב. 

אנו לומדים מכאן עיקרון חשוב - השלמות מכילה בהכרח סיבוכים. הרצון לחיים מושלמים ללא מורכבות, מתחים וכישלונות הנו רצון מוטעה מלכתחילה. אין הכוונה שהמציאות חסרה במהותה וישנו אידאל להישאר בסיבוך. יעקב אבינו במהלך חייו פותר אט אט את הסיבוכים, ומה שעוד לא נפתר - עוד ייפתר בעתיד. אולם השלמות והפשטות חייבים להלך גם בדרך חתחתים. 

'בית יעקב לכו ונלכה באור ה''.