הר בית שמש והר בית השם

הרב דניאל שילה , י"ט בכסלו תשע"ח

הרכב בית המשפט העליון, בנשיאות השופט חנן מלצר, הורה לעיריית בית שמש להסיר שלטים האוסרים על נשים ללכת בחלק מסוים של הרחוב. עירית בית שמש טענה מצידה כי השלטים הוסרו על ידה מספר פעמים רב ושוב נתלו. השופט ציווה על העירייה להסירם, ואף התרה בראש העיר כי יאסר בעוון ביזוי בית המשפט.

כמו כן הורה בית המשפט למשטרה להציב בקביעות שוטרים שימנעו הטרדת נשים והשבת שלטי ההפרדה.

בדברים בסגנון דומה תאר הפרופסור ישראל אומן, חתן פרס ישראל ופרס נובל, את פעולת שלטונות ארה"ב, אל מול לבנים גזעניים שבקשו לשבש מתן זכויות שוות לשחורים.

ישראל אומן הביא את הדברים ביחס לכניעת המשטרה לאיומי הערבים אם תותר תפילת יהודים על הר הבית. טענתו הייתה שזכותם המוכרת של היהודים להתפלל שם, לא תוכל להיפגע על ידי איומים, כשם ששלטונות ארה"ב לא נכנעו לאיומי הגזעניים הלבנים.

בית המשפט הכיר לא פעם בזכותם של יהודים להתפלל שם, אך קיבל את טענת המשטרה שיש למנוע זאת בשל "שלום הציבור". דברי בית המשפט בעניין בית שמש מתאימים גם לעניין התפילה בהר הבית.

מה יהיה?

בשבועות הקרובים תגביר משטרת בית שמש את נוכחותה באזורים הרלוונטיים להליך בתחומי העיר, ובמקביל תספק משטרת ישראל סיוע וליווי לפקחי העירייה. בנוסף תבצע המשטרה פעולות יזומות, בהן גם פעולות סמויות, במטרה לטפל בעבריינים המתנכלים לנשים במרחב הציבורי בעיר.

קטע זה מתוך אתר "הארץ" מתאים גם להר הבית.

הדיבור על "חופש פולחן לכל הדתות" הינו ריק מתוכן כל עוד לא הותר ליהודים להתפלל שם או לערוך כל טקס דתי אחר.

אשר לערבים: אין דבר שנעשה לטובת היהודים, שהערבים לא השמיעו לגביו את "שיא המחאה האפשרית" ואף נקטו בפעולות אלימות. איומיהם נוכח עצם הקמת מדינת ישראל בשעתה, היו קולניים לא פחות מאלה של היום נוכח הכרת הנשיא טרמפ בירושלים כבירת ישראל. כשם שלא נדחה את הצהרת טרמפ בגלל איומיהם, כן אין לבטל את זכויות היהודים בהר הבית.

אפילו פתיחתה של מנהרה בירושלים, הביא אותם אל שיא האלימות האפשרית . אין להיכנע לאלימות, לא בבית שמש ולא בירושלים.