חג הגאולה

זכינו לחזור לארצנו ולחיות בארץ כעם בארצו ולא כמו בגלות שם הייתה חלוקה לעדות וחסידויות שונות.

הרב אריאל לוי , י"ט בכסלו תשע"ח

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: עצמי

אצל חסידי חב"ד היקרים מכונה י"ט בכסליו בשם "חג הגאולה", בו יצא רבם האדמו"ר הזקן בעל התניא הקדוש מהמאסר, והבין  שעליו להפיץ את תורת החסידות שלימודה נצרך מאד. 

י"ט כסליו הוא גם יום השנה לרב משה צבי נריה זצ"ל שהיה גם הוא מאד מקורב לחסידות. הרב נריה היה חבר טוב של הרב שמואל הורוביץ זצ"ל שהיה מגדולי חסידי ברסלב בדור הקודם, היה נוהג להתוועד עמו פעמים רבות, עזר לו להדפיס את ספרי רבי נחמן מברסלב ולהפיצם בישראל, והיה פוקד בזמנים קבועים את ציונו של התנא האלקי רשב"י באתרא קדישא מירון.

עם אהבתו לתורת החסידות דבק  הרב נריה בכל ליבו בתורת מרן הראי"ה קוק זצ"ל והיה דולה ומשקה מתורתו לתלמידיו ולדורות הבאים.

אנחנו זוכים ורואים איך בדורנו לימוד תורת החסידות הולך וגובר. רואים את הצימאון הנפלא שיש לנשמות ישראל להתקרב לאבינו שבשמיים, ואת הרפואה שיש לתורת החסידות לנפשות נכאבות. עם זאת עלינו ללמוד מהרב נריה את האיזון הנכון בין הפרט לכלל. 

זכינו לחזור לארצנו ולחיות בארץ כעם בארצו ולא כמו בגלות שם הייתה חלוקה לעדות וחסידויות שונות. כאן עלינו ללמוד מכל גדולי התורה והחסידות מבלי להתמקד רק באחד ולשלול חלילה את זולתו, ובאור תורת מרן הראי"ה זצ"ל עלינו ללמוד את רפואת הנפש הפרטית מתוך תורת ארץ ישראל. הלוואי ונזכה