מחבלים IN, יהודים OUT

מיכאל פואה , כ"ז בכסלו תשע"ח

ביום בו בג"ץ חייב את הממשלה להחזיר את גופות המחבלים אף על פי שמדובר בנושא מדיני ובטחוני ברור, הוא מנמנע מהגנה על זכויות היהודים בטענה שהוא לא עוסק בנושאים מדיניים.

לפסק הדין לחצו כאן

כך כותבים שופטי בג"ץ ממש אתמול בעתירה בנושא נטילת ארבעת המינים בהר הבית שבית המשפט סרב להגן עליה, "בעניינים שהם באופן מובהק שאלות של מדיניות פנים חוץ וביטחון. נושאים שהם בליבת שיקול הדעת של הרשות המבצעת בית משפט זה ממעט אם בכלל להתערב הם".

בבית המשפט כנראה איבדו את הבושה. לאחר פסילת חוקי המסתננים שהכנסת חוקקה, ובדיוק ביום שבו הבג"ץ מתערב בהחלטה מדינית ביטחונית מובהקת כמו מסירת גופות מחבלים בשעה שהם מחזקים בגופות חיילנו, מתנער הבג"ץ מחובתו להגן על זכויות היהודים.

הבג"ץ מייחס לממשלת ישראל החלטה שהיא מעולם לא קיבלה בדבר כללי ההתנהגות בהר הבית. במקום לדרוש מהממשלה לקיים דיון ולקבל החלטות שאפשר יהיה לדרוש את עמידתם במבחן החוק, מאפשר הבג"ץ לקיים כללים לא כתובים לא ברורים שצבועים בצבע גזעני ברור נגד יהודים בעלי חזות יהודית. ונסיים בדברי השיר לו הייתי דרפורי או מחבל מצבי היה אז אחר.

לגופם של דברים המשטרה לא טענה שאנו מהווים סכנה לביטחון המדינה או הציבור, וכדי להתמודד עם טענה זו שהיא מקור הסמכות של המשטרה שמונעת כבר 50 שנה מיהודים להתפלל ולקיים את חובתם בהר, המציא השופט מינץ פלפול מעניין וכך הוא כותב: "נחמה פורתא יש למצוא בכך שעותר 1 עלה להר הבית מיד לאחר קיום השימוע בעניינו ולא אירע דבר בהר, וכי לאחר שהטמין את ארבעת המינים שהיו ברשותו מתחת לבגדיו המשיך לשהות בצל חבריו עד לסיום סבב העלייה בהר ללא פגע. יש לזקוף תוצאה זו, ככול הנראה, לתושיית המשטרה ולסובלנותה ולא ליד המקרה." השופט מינץ מניח שאחר שנטלנו את ארבעת המינים הייתה אמורה לפרוץ מלחמת עולם. רק תושיית המשטרה היא זו שהצילה אותנו ממלחמה זו! טענה כל כך מגוחכת אפילו המשטרה לא העזה לטעון!

סופו של דבר בית המשפט מעניק למשטרה סמכות להעניש את מי שלא עומד בכלליה כמובן רק אם הם יהודים, בלי שום טענה מצד המשטרה שעלייתם תגרום לפגיעה בביטחון. אם המשטרה מוסמכת ליצור כללים שעומדים בניגוד לחוק ולהעניש את מי שלא עומד בהם, בשביל מה צריך כנסת ובית משפט?

המציאות חזקה יותר מבג"ץ!  האמת היא שככל שמצב היהודים בהר משתפר גם המצב הביטחוני משתפר ולהיפך. החלום הגדול לשוב ולעבוד את ה' במקום שהוא בחר לשבתו ולא רק למרגלותיו, כבר פרץ לתודעה ורוב הציבור רוצה להפוך אותו למציאות.

הבג"ץ הפסיד בפסק דינו היום את ההזדמנות להראות כי הוא שומר על החוק בצורה שווה וחשף פעם נוספת את פרצופו המכוער, כאשר מצד אחד הוא מתערב בשיקולים מדיניים כדי להגן על רוצחי ילדים ומצד שני הוא מסרב להגן על יהודים שנאשמים בנטילת ארבעת המינים כי "אין הוא מתערב בשיקולים מדיניים".