לקראת צום עשרה בטבת

הרב דב ביגון , ד' בטבת תשע"ח

בחודש טבת באו על ישראל שלוש פורענויות. בשמונה בטבת תורגמה התורה ליוונית על פי גזרת תלמי המלך וחושך בא לעולם. בתשעה בטבת מתו עזרא הסופר ונחמיה בן חכליה שהעלו את ישראל מבבל. במותם חשכו עיניהם של ישראל באותו הדור. בעשרה בטבת נבוכדנאצר שם מצור על ירושלים שלוש שנים עד שהובקעה החומה בי"ז בתמוז.

על שתי הפורענויות הראשונות אין מתענים אלא יחידים, ועל המצור שהושם על ירושלים כל ישראל מתענים תענית ציבור (ספר התודעה לר' אליהו כי טוב). ובדורנו, אחרי השואה הנוראה שבה נרצחו מיליוני יהודים על ידי הנאצים ימח שמם, וחלקם, לא נודע זמן מקום הירצחם, נוהגים לומר קדיש לזכרם.

נכון לעכשיו, אנו מתענים ומצטערים על הפורענויות שבאו על ישראל בעבר בשביל לעורר את הלבבות לפקח על דרכי התשובה, שבזכרון הדברים האלו נשוב להיטיב, וזה עיקר התענית ללמוד לקח מהעבר ולהיטיב מעשינו בהווה (עיין שו"ע אור"ח תקמט א משנה ברורה).

בדורנו, אנו צריכים לתקן ולהיטיב את שלושת הקלקולים שבעבר:

א. לימוד התורה. תורה הנלמדת בסגנון 'יווני', מדעי, בלא יראה ובלא אמונה, אינה מאירה את נשמת הלומדים. תורתנו הקדושה היא בבחינת אור "כי נר מצווה ותורה אור". עלינו לשוב ולהשיב את ילדי ישראל כ-ו-ל-ם  ללמוד תורה מתוך יראה ומתוך יחס של כבוד ואהבה, כפי שלמדו ולימדו אבות אבותינו במשך כל הדורות, ומתוך כך תבוא אורה ושמחה ללומדיה, לאומה, ולעולם כולו.

ב. עזרא ונחמיה, היו המנהיגים שהביאו את ישראל מגלות בבל להקמת בית שני. במותם, העם היה כצאן בלי רועה. גם היום אנו זקוקים מאוד למנהיגים כעזרא ונחמיה שיחזקו את רוח האומה ויאחדו אותה. מנהיגים שיאירו לישראל באמונתם הגדולה ויעוררו אותם לשוב אל השורשים והמסורת היהודית. ומתוך כך נלמד להכיר מהי זהותו ומה ייחודו וייעודו של עם ישראל ונצעד באמונה ובבטחה במעלה הדרך המפותלת לישועה השלמה.

ג. המצור על ירושלים. כשם שבעבר נבוכדנאצר שם מצור על ירושלים, גם היום הערבים ורוב אומות העולם, לוטשים עיניהם ושיניהם על ירושלים לב האומה ולב העולם במטרה לכבות את אורו של עולם. עלינו להמשיך ולבנות את ירושלים ולהגדיל את מספר תושביה. יש ללמוד ולחנך את ילדי ישראל ואת אלה ששכחו מהי ירושלים, את הקריאה שקורא כל חתן מתחת לחופתו "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" ומתוך כך יהפכו ימי הצום לימי ששון ושמחה ונזכה לישועה שלמה במהרה בימינו אמן.

בציפייה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"