מה שמו של אלוהים?

הרב חגי לונדין בדבר תורה קצר לפרשת השבוע, שמות.

הרב חגי לונדין , י"ז בטבת תשע"ח

אופטימיות. הרב לונדין
אופטימיות. הרב לונדין
צילום: קהלים

כאשר משה רבנו עומד לפני ה' במעמד הסנה ונדרש לגאול את עם ישראל. ישנה נקודה שלכאורה לא מובנת עליה הוא מתעכב: "ויאמר משה אל האלוהים הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי אליהם אלוהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם?".

זה מה שמטריד כעת את עם ישראל? עם עבדים שנאנק תחת סבלות מצרים אמור לצהול כאשר מגיע הגואל בלי שאלות מיותרות. ומכל השאלות בעולם 'מה שמו של אלוהים' זו השאלה שמטרידה אותם?

התשובה היא כן! בכל תהליך ישועה של האדם ישנן כמה רמות. ישנה ישועה פיזית קיומית שהנטייה הספונטנית של האדם היא להינצל ולשרוד ללא פילסופים. אולם זוהי ישועה לטווח קצר ומידי. לטווח ארוך אדם חייב משמעות ערכית שתעניק לו את ההסבר מדוע שווה להינצל?; מדוע שווה לחיות?

זוהי הייחודית של עם ישראל. לאורך הדורות כולם עם ישראל לא רק שורד אלא שואל כל העת את עצמו ואת האנושות 'מה שמו של אלוהים'? לא רק איך חיים - אלא בשביל מה חיים?

מהו אכן שמו של אלוהים? 'אהיה אשר אהיה שלחני אליכם' - העתיד והתקווה האינסופיים. בשביל זה שווה לחיות. בשביל אלוהים.