רגישות!

הרב אריאל לוי , י"ז בטבת תשע"ח

יהדות לבן ריק
לבן ריק
צילום: עצמי

פעמים רבות אנשים סביבנו סובלים, ואיננו מודעים לסבלם. נפשות נכאבות עד דכדוכה של נפש מתהלכות לרוב בעולם הזה.

מי שזכה וספג אל תוכו את אור האמונה בה', את אור הצדיקים האמתיים שהאירו בנו את אהבת התורה הקדושה ושמחת המצוות, יש לו כלים להתמודד עם הכאב. אך מי שלא טעם כי טוב סחרה של תורה, עלול שנרו יכבה במצבי חשכות ואפלה רוחנית.

לכן חשוב מאד להתקרב לצדיקים אמתיים, להסתופף בצלם, להתאבק בעפר רגליהם ולשתות בצמא את דבריהם. ומי הוא צדיק אמתי? יש חושבים שגדלותו של צדיק נמדדת לפי מה  שלמד בהתמדה ובשקידה את כל חלקי תורתנו הקדושה. ואכן "תלמוד תורה כנגד כולם". הלוואי ונזכה. אבל בתורתנו הקדושה מודגשת גדלותו של משה רבנו בכך שהוא היה רגיש לסבלם של אחרים. "ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם".

אמנם פשט הפסוק שפרעה גידל את משה בביתו ונתן לו מינוי חשוב. אבל אפשר לדרוש שכאן ניכרת גדלותו. ומהי גדלותו? "ויצא אל אחיו וירא בסבלותם"! משה לא היה אדיש לסבלם של ישראל שהיו משועבדים במצרים. למרות שגדל בבית המלך, בתנאים טובים, בלי הכבדת השעבוד, גילה אכפתיות. "נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם". צדיק אמתי הוא זה שלא מסתגר בד' אמותיו אלא יוצא אל אחיו. רגיש לסבל של נפשות נכאבות. מלא אכפתיות מכל יהודי, מעם ישראל ומארץ ישראל.

ואם יטעה אדם לחשוב שכאשר יהיה רגיש לסבלם של אחרים ויעזור להם, הרי שיתבטל בכך מתלמודו, ויפסיד בכך זמן מלימוד התורה, טעות בידו. שמעתי מהרב שמואל טל שליט"א שככל שאדם רגיש יותר לסבלם של אחרים, כך יזכה יותר להרגיש את העומק שבדברי תורתנו הקדושה. העומק שבמפרשי התורה.          

הלוואי ונזכה להפנים אל תוכנו את הגדולה של מנהיג ישראל והיא: רגישות!