כן, לייהד את הגליל!

בעז שפירא , י"ח בטבת תשע"ח

בעז שפירא
בעז שפירא
צילום: עצמי

כפי שאמר לאחרונה פוליטיקאי ישראלי, אכן חיים בקרבנו יהודים ששכחו מה זה להיות יהודים. ולראיה- אלה מנהלים מאבק נגד ערכים ותפישות יסוד שהיו בעבר מוסכמה לאומית רחבה, בהיותם משקפים אינטרס יהודי ולאומי  שנשמר לאורך הדורות לעתים במסירות נפש.

נפתח דווקא בסוגיית ההתבוללות. נישואין מעורבים היו מאז ומעולם מחוץ לתחום ליהודים. גדר זה נשמר באדיקות במשך כל הדורות.  מקימי המדינה היו ערים לכורח להישמר מכל משמר מפני ההתבוללות והמלחמה בה הייתה למשימה לאומית בה הושקעו תכנון ומשאבים, גם עד כדי פעילות ענפה בחוץ לארץ. היו אף שהגדירו ההתבוללות בחו"ל כשואה שנייה בהיות הסכנות ברורות ומובנות.

ובדור האחרון, בעידוד הבג"צ ושאר תומכי "מדינת כל אזרחיה" הייתה המלחמה בהתבוללות ל"גזענות" ומגונה ברבים.  היהודים הנאבקים בה סובלים מרדיפת מערכת ה"משפט" ומוקעים על ידי "הנאורים" מבג"צ וחבריהם כשהם מכונים נבערים, חשוכים, פרימיטיביים וגזענים.

עם הקמת המדינה היה ברור לראשיה כי יש לפעול על מנת שיתהווה רוב יהודי שריר , מוצק ובר קיימא בכל חלקי ארצנו. מדוע ? תשאלו- מהטעם הפשוט שהקמנו כאן בית לאומי לעם היהודי ואת הבית הזה יש לטפח ועליו יש לשמור, כן, גם על ידי ביצור הרוב היהודי בכל רחבי ארצנו. ייהוד הנגב והגליל היו בעבר משימה לאומית בה הכירו ממשלות ישראל ואותה הם עודדו.

בג"צ וחסידי "מדינת כל אזרחיה" רואים גם משימה לאומית זו כ"גזענות" , עד כדי הוקעת הפועלים לעידוד מגמה זו ופעילות משפטית ואחרת להשתקת התומכים בה. עוד אני מעלה הדברים על הכתב ויודע אני כי ימצא השטיא המשפטי שיראה באמור משום "הסתה לגזענות". נו טוב, מה נעשה- והרי האמת הפשוטה הזו צריכה להיאמר...

עם הקמת המדינה ועוד לפני כן הייתה "עבודה עברית" ערך מקודש. עוד בימי א.ד. גורדון שהיה לסמל דרך החלוצים מייבשי הביצות, עבור בקיבוצניקים ובמייסדי החקלאות בארצנו- עבודה עברית הייתה ערך לו חנכו בכל מקום. הערבות בין היהודים, הזיקה לארצנו אליה שבנו, המאבק להפרחת השממה- כל אלה יצרו חברה השואפת לבנות ולהיבנות תוך מאמץ משותף וקידוש ערך העבודה העברית.

ואילו כיום- מי שמנסה לקדם את הערך הזה, מי שמקפיד עכל עבודה עברית, מי שפועל על מנת לפרנס אחים יהודים ובכך לחזק את החברה היהודית- כל אלה מוקעים על ידי חונטת "מדינת כל אזרחיה" כ"גזענים", "חשוכים", סכנה לחברה ולדמוקרטיה. במצב רגיל היינו נדהמים נוכח מקרה שפורסם לאחרונה- אלא שהורגלנו....., לאסוננו. כך למשל, פסק לאחרונה בית משפט  שהאתר "לוח עבודה עברית" המעודד העסקת יהודים בלבד ישלם לתובע פיצוי על סך 40 אלף ש"ח והוצאות משפט, זה בהיות פרסום בריש גלי של עסקים המעסיקים יהודים בלבד במטרה לשכנע את הציבור להימנע מהעסקת עובדים שאינם יהודים, ועובדים ערבים בפרט יש פגיעה עמוקה בעקרון השוויון".

וכך פועלים גופים אנטי יהודים ופוסט ציונים בעניינים רבים נוספים.  דגל הלאום הוא בעיניהם סממן פשיסטי, ההמנון הלאומי לא "מתאים" לאזרחים הערבים, על הקרן הקיימת לישראל לפעול גם למען ערביי ישראל, השבת מהווה כפייה, במדינה יש "הדרת נשים" "הדתה" ושאר "סכנות" רחמנא ליצלן.

למי שלא שם לב, מדובר במאבק עיקש אותו מנהל השמאל הפוסט ציוני והאנטי יהודי שמטרתו שינוי אופי המדינה ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה. בהיות הסכנה הזו מוחשית ומאיימת שומה עלינו היהודים להשיב מלחמה שערה, לא להיכנע ולפעול ללא לאות על מנת לשרש מן היסוד את המגמות הללו.

הקפידו על מניעת התבוללות וחנכו את ילדינו שרק עם יהודים מותר להתחתן, התיישבו בכל מקום שומם או מאוכלס ובלבד שתוגבר האחיזה היהודית בארצנו, עשו שימוש בשפה העברית והימנעו מסיוע לאויב בהטמעת מילים לא לנו כגון "פלסטינים", "אינתיפאדה" וכיוצא באלה.

השתדלו מאד להעסיק יהודים אחים ובמקביל הימנעו מלפרנס את המחבלים באשר הם. ישוב ערבי שתושביו מניפים דגלי חמס, אש"פ, אירן וחיזבאללה ראוי ונכון שהיחס אליו יהיה כאל אויב, כולל בתעסוקה. זכרו- עבודה עברית הייתה ועודנה ערך חשוב מאין כמותו  להמשך התקומה הלאומית בארצנו ובדרך לגאולה.

פעלו  על מנת לייהד את הגליל, את השומרון,  את הנגב, את יהודה, את לוד ,את יפו, את חיפה נצרת וירושלים. עשו כן ללא חת וללא מורא.

בית לאומי לעם היהודי, זוכרים?