כל ההתחלות קשות

הרב דב ביגון , כ"ז בטבת תשע"ח

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

הניסיונות הראשונים של משה רבינו לשכנע את פרעה לשלח את בני ישראל לא רק שאינם מצליחים אלא פרעה אף מכביד את העבודה, מה שמביא להטחת האשמות קשות כלפי משה: "הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו" (שמות ה כא).

ואכן משה רבינו לוקח ללבו ובא לכאורה בטענות כלפי הקב"ה באומרו "אדני למה הרעותה לעם הזה למה זה שלחתני, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך" (ה כב-כג). גם ניסיונו לנחם את עם ישראל ולהפיח בהם רוח של תקווה בהזכירו את לשונות הגאולה "והוצאתי אתכם... והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם... ולקחתי אתכם לי לעם... והבאתי אתכם אל הארץ..." (שמות ו) - אינו עולה יפה בידו, ככתוב "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה" (ו ט).

כפירוש רש"י, לא קיבלו תנחומים כי כל מי שהוא מצר (שיש לו צרות), רוחו ונשמתו קצרה ואינו יכל להאריך בנשמתו. ואכן הניסיונות הכושלים לשכנע את פרעה ולנחם את ישראל גורמים למשה לפנות לשי"ת ולומר לו "הן בני ישראל לא ישמעו אלי איך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים" (ו יב).

הכלל הוא שכל ההתחלות קשות, אפילו משה רבינו בתחילת שליחותו להוציא את בני ישראל ממצרים נתקל בקשיים, אבל למרות הכל אנו רואים כי תהליך יציאת מצרים הולך ונמשך עד שיצאנו ממצרים לחירות עולם.

נכון לעכשיו לא רק ביציאת מצרים ההתחלות היו קשות. גם בימינו כאשר עם ישראל יוצא  מאלפיים שנות גלות, ההתחלות הן קשות. דורנו רצוף בקשיים ומשברים. מהשואה הנוראה לפני דור, בראשית התגבשותה של מדינת ישראל קודם הכרזת המדינה, ומאז קום המדינה אנו עוברים שרשרת של מלחמות עם שכנינו הבאים עלינו להשמידנו ח"ו.

גם החברה הישראלית הנמצאת בעיצומו של תהליך קיבוץ גלויות וגיבוש לאומי, עוברת קשיים ומשברים רוחניים תרבותיים ואחרים – המשפיעים על הפרט, על המשפחה ועל החברה. הגאון מוילנא היה אומר: כל ההתחלות קשות ואם זה לא קשה בהתחלה – ספק אם זו התחלה. כך היה ביציאת מצרים, כך גם היום במדינתנו. אמונתנו ונחמתנו, שלמרות כל הקשיים בסופו של דבר תצמח לנו הישועה והגאולה השלמה. אל לנו לומר "למה הרעות לעם הזה", אל לנו להיות קצרי רוח.

אדרבה, עלינו להודות להלל ולשבח לקב"ה שזיכנו לחיות בדור הזה, דור שבו עם ישראל קם לתחיה, דור שבו אנו זוקפים את קומתנו הלאומית, דור שאנו עדים להתעוררות ולתשובה גדולה. ולא ירחק היום ונראה עין בעין בהגשמת חזונו של יחזקאל הנביא: "וזרקתי עליכם מים טהורים... ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה" במהרה בימינו אמן.

מהמצפה לישועה השלמה

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"