מחשבות בעקבות ההקלטה הנסתרת

הרב אלי שיינפלד , כ"ט בטבת תשע"ח

הרבה דיונים תקשורתיים נדונו בשבוע החולף בעקבות השמעת הקלטת הסתר של דברי יאיר נתניהו ברבים.

בין השאר, התדיינו הכתבים השונים ואנשי המקצוע האם ישנה עבירה פלילית בהקלטת אדם ללא ידיעתו, האם היה נכון לפרסם את ההקלטה ברבים, האם יש הצדקה באבטחתם ובהסעתם של בני משפחת ראש הממשלה, והאם אפשר ללמוד ממנה ולו מעט על עסקת הגז הגדולה שנחתמה לא מכבר.  

        נראה לי שזווית נוספת, מהותית ביותר לא נשמעה מספיק בתוך ים הדיונים, וחבל. אני מתכוון בעיקר להתייחסות הנמוכה הבוטה והמשפילה של יאיר כלפי נשים - הן כלפי חברתו לשעבר והן כלפי  נשים אחרות אשר לכאורה נועדו לשעשע ולספק את צרכיהם של המבקשים זאת, תמורת תשלום כספי.

        אי אפשר לומר שיאיר נתניהו לא למד במוסדות חינוך מעולים. קשה גם לטעון שהוא הגיע ממשפחה לא ערכית. גם לא נוכל לומר שדבריו לא משקפים את עולמו הפנימי מכיוון שהוא היה שיכור עת נאמרו הדברים, שהרי לימדונו חכמינו שהאדם ניכר בכיסו בכעסו אבל גם בכוסו). גם לא יהיה נכון לקבוע כי הוא עשב שוטה בערוגה חברתית מפוארת, שהרי מי שמכיר את הנורמות החברתיות השכיחות בין גברים לנשים לא הופתע ממש מתוכן דברי ההקלטה.

  דבריו של יאיר משקפים אפוא, הלך רוח חברתי בו אופי הקשר בין גברים לנשים רחוק מלהיות תקין, מציאות בעיתית אשר צריכה להדיר שינה מעיני כל מי שחשובה לו החברה הישראלית בכללה והתא הזוגי והמשפחתי בפרט.

      עלינו לשאול עצמנו כיצד הגענו למצב זה עת חדשים לבקרים אנחנו שומעים על חילול גופם של נשים ללא רחמים, על תופעות של סחר בנשים, ועל מקרים רבים בהם קיימת חוסר נאמנות בסיסית בין גברים לנשים נשואים (לא מכבר התפרסם אתר פופולארי ביותר שמפגיש נשים וגברים נשואים ללא ידיעת בני הזוג).

   אפשר להצביע על מספר סיבות למצב מקולקל זה. אמנם נראה כי סיבה מרכזית טמונה בשורש התפיסה המתירנית הסוברת שיש מקום לקשרים בין גברים לנשים שיסודם הוא עונג ושעשוע ולקשרים שבסיסם רווי ביצריות, ותו לא.

      תפיסה זו מצמיחה לגיטימציה לצפיה באתרים לא צנועים בעליל, ולהכלת קשרים רומנטיים ברי חלוף שאין בינם לבין אהבה לא כלום, רק בגלל שהם נעשו ב'הסכמה הדדית', שהרי הם מענגים ומשעשעים. מכאן ועד לתופעות הפסולות עליהן דיבר יאיר נתניהו, הדרך קצרה ביותר.

      אם לא נעמיק בהבנת הקשר הראוי בין גברים לנשים ואם לא תיווצרנה נורמות חברתיות נכונות הצומחות מהבנת עומק הקשר הזוגי המתבקש, קרוב לוודאי שנמשיך לשמוע על תופעות קשות ועל סיפורים דומים לאלו שנשמעו בהקלטה, וחבל. עלינו ללמוד לברר ולחנך לקשרים נכונים בין גברים לנשים. זוהי צורך השעה, וזה לא יקרה מאליו. נראה לי שזווית זו חשובה לא פחות מהדיון על לגיטימיות ההקלטה וגם לא פחות מסוגיית מתווה הגז.

יטען הטוען כי זוהי תופעה כלל  עולמית שקשה מאוד להתמודד עמה. אולי יש צדק בדבריו, ואף על פי כן, אין להסתתר מאחורי טענה זו ומכוחה להכיל נורמות פסולות הרסניות, שהרי עם ישראל צריך להיות, גם בסוגיות תרבותיות אלה, אור לגויים, ויפה שעה אחת קודם.

בשולי הדברים אעיר כי אין בדברי אלא להטיל חס וחלילה דופי על כלל החברה שהרי פנים, גוונים, וסגנונות, יש לה לרוב, אך עצימת עיניים מתופעות רווחות פסולות, גם אינה פתרון מוצלח במיוחד.