הרבנים צודקים

הרב דרור אריה , ג' בשבט תשע"ח

נוער יקר, בנים ובנות אל תתבלבלו. הרב אבינר והרב אליהו שליט"א צודקים.

אני הדל, לא ראוי לתת ציון לדברי הרבנים הגדולים, אנשי האמת לאמיתה, אך בהחלט אי אפשר שלא להביע את הערכתי העמוקה לאומץ ליבם.

התורה מצווה על קדושת המחנה, היוצא למלחמה, ולהישמרות מוסרית מכל דבר רע, כתנאי להשראת שכינה ולהצלחה במלחמה נגד אויבנו. (עיין דברים כג',י'-טו' ובספרי שם).

פקודת השירות המשותף, מנוגדת לעיקרון זה, ואין היא מתחשבת בערכי הנצח של תורתנו הקדושה.

בעת האחרונה אנו עדים למסע הגובל בכפיה, על ידי הפקודה הזו ,שפרצה את הסטטוס-קוו המיוחד, שאפשר בעבר לכל ישראל לשרת יחד ללא כיפוף ידיים או כפיה האחד על השני.

הפקודה אולי עברה שינויים קלים, אך היא אינה מניחה את הדעת, מבחינה מוסרית והלכתית. ברור שהגדודים המעורבים, אסורים ע"פ ההלכה, ומי ששותף אליהם שותף לדבר עבירה!

הרבנות הצבאית שאותה אנו מוקירים, נתונה גם היא בלחצים גדולים. מאז כניסת הרמטכ"ל אייזנקוט, מעמדה נשחק, מחלקת תודעה יהודית נסגרה וקולה נדם.

רבנים ואישי  ציבור, ניסו בכל כוחם, לשנות את הפקודה תוך הידברות עם ראשי הצבא, אך ברור שהתוצאה שהושגה רחוקה מלהיות תואמת את ההלכה. שמא תאמר שהחייל הדתי אינו חייב להיות שותף לכך, האם אחריותנו כלפי כלל החיילים נעלמה? האם נוכל לישון בשקט בידיעה שחיילים נכשלים בצבא?

אנו מדווחים כל העת, על בעיות צניעות קשות, הן ביחידות העורפיות, והן בקרביות, בקורסים למיניהם, בטקסים, בסדרות חינוך ופעילויות חברתיות.

כמו כן אנו עדים להתערבות לא ראויה מטעם הצבא בחינוך הבנות, בניסיון לשכנע ולשדל את הבנות הדתיות, כבר מגיל צעיר, במכתבים והזמנות, להתגייס לצבא, במקום לשירות הלאומי, וזאת בניגוד לעמדת רוב מניין ובניין של הפוסקים שאין לבת לשרת בצבא.

הנסיון לעקוף את הרבנים ולשנות את צביון הצבא ושל חינוך הבנים והבנות, כמוהו כהכרזת מלחמה, ולכן הרבנים האמיצים האלה לא שותקים. תפקידו של רב לומר את האמת!

על כן, על הנוער, התלמידים והתלמידות, להיות בני חיל, ולעמוד על קוצו של יוד בהלכה.

הבנים ,מצד אחד, יתגייסו וישרתו, כפי שחונכו, בעוז ובנאמנות, אך בשום פנים ואופן אין להתגייס לגדודים המעורבים, ואין לקיים בשום פנים ואופן הוראות המנוגדות להלכה, בדיני ייחוד וצניעות.

קצינים דתיים, קרואים שלא לקבל פיקוד על גדודים מעורבים, ולא להיות שותפים לדבר עבירה, גם במחיר של אי קידום והערמת קשיים מצד הדרגים שמעליכם!

אין ספק שזה ניסיון גדול, אך זה המבחן שלכם בתור יהודים עם יראת שמים, זכרו את דברי הרמח"ל שכל קולא צריכה בדיקה, שמא היא מעצת היצר, מחולשה ולא מאידאלסטיות.

הבנות נדרשות לאומץ לב כדי לא לשתף פעולה עם הניסיון לערבב ולבלבל בין המינים.

הקשיבו לפסיקת ההלכה, ולכו אך ורק לשירות לאומי, הצבא רואה בכן כח איכותי ובצדק, אך הקב"ה ייעד אתכן למשימות חשובות פי כמה וכמה.

לבסוף, אין פשרות על טהרת המחנה בו תלוי ניצחוננו, זה אתגר גדול לרבנים, למחנכים ולמחנכות, להעמיק עם צעירנו, הן בלימוד ההלכתי של הנושא, והן בהסברה האמונית על חשיבות הצניעות והטהרה בישראל.