שטחי סי - שטחי הסטאטוס קוו

לא קל להיות שמרן בישראל 2018, בטח לא שמרן ציוני דתי. האם הלחץ הליברלי יצליח לסדוק את החומה האורתודוקסית?

יוסף שפייזר , כ' בשבט תשע"ח

דעות יוסף שפייזר
יוסף שפייזר
צילום: רחל אנקרי

כל מי שקרא עיתונות מגזרית בסוף השבוע וצפה בראיון שהעניק נפתלי בנט לרינה מצליח במוצאי שבת לא יכול היה שלא להבחין במפנה של העומד בראש המפלגה הציונית הדתית.

הסקרים הפנימיים ופעילי מרכז המפלגה שהציפו את קבוצות הווטסאפ הבהירו לבנט מהו המחיר הפוליטי בעבור יציאה נגד קונצנזוס רבני, והוא נזעק להגיב על כך בתקשורת.

המקרה הזה עשוי ללמד לא מעט לקחים את ההנהגה הרוחנית של הציונות הדתית, שכפי הנראה צפויה למאבקים לא מעטים בנושאי דת ומדינה, בצבא ומחוצה לו. עוד אני כותב שורות אלו וח"כ שטרן פותח חזית נוספת מול הרבנים ומדמה את דבריהם ל"נביחות". דומה שהציבור הישראלי החליט לבחון גבולות בנושאי דת ומדינה, והכל עומד לדיון מחודש. כותל, צבא, עירוב המינים, הרבנות הראשית, כשרות, גיורים, כל תיק נפתח מחדש, כשעיקר הלחץ מופנה דווקא להנהגת הציונות הדתית.

עד כה נהנתה הציונות הדתית מהזדעקותם של החרדים בכל נושאי הסטאטוס קוו. אלא שבסוגיית הצבא היא נתקלה אולי לראשונה בחזית מבודדת. החרדים לא יחלצו להגן על הצבא ה"טרף" גם ככה, יתירה מכך, האג'נדות הרדיקליות משרתות לא מעט גופים ליברליים בשולי הציונות הדתית. המלחמה הזו מצאה את הרבנים כמעט ולבד.

גם בנט לא חש לסייע. אבל דומה שהם עמדו במבחן. הקולות של הרבנים אבינר ואליהו, נשמעו צורמים בהתחלה בעיניים תקשורתיות, אך לאט לאט המגזר עצמו צופף את השורות והבהיר לבנט חד משמעית: יש הנהגה רוחנית לציונות הדתית, ואתה צריך לספור אותה. התגובה לא אחרה לבא, 48 שעות בלבד הספיקו ליו"ר המפלגה לעשות פרסה, להתנצל, ולומר בכל כלי תקשורת אפשרי: "יש רבנים לציונות הדתית!"

המהלך הזה, מהפנים אל החוץ מייסד מחדש את עמדתם של אנשי הרוח בציונות הדתית. סוגיית הבנות בגדודים המעורבים ללא ספק חוצה רוחבית את הסכמתם של הרבנים, ואי הבעת עמדה ברורה הייתה נוגסת עוד פלח בשטחי סי - שטחי הסטאטוס קוו.

לא קל להיות שמרן בישראל 2018, בטח לא שמרן ציוני דתי. האם הלחץ הליברלי יצליח לסדוק את החומה האורתודוקסית? נראה שהקו הברור שהעמידו הרבנים, והמסרים הפנימיים שהגיעו מהציבור מדגישים את האמון של האחרונים בראשונים. המסר הזה חשוב הן לרבנים והן לציבור להמשך הדרך ולבירור דרכה של הציונות הדתית והשפעתה על מדינת ישראל.