קחו אחריות

הרב חגי לונדין , כ"ד בשבט תשע"ח

אופטימיות. הרב לונדין
אופטימיות. הרב לונדין
צילום: קהלים

פרשת משפטים היא הפרשה שחותמת את ימי השובבי"ם (הימים של פרשיות שמות-וארא-בא-בשלח-יתרו-משפטים). הימים שבהם אנו יוצאים מהשובבות, יוצאים ממצרים, יוצאים מהמצרים.

הדרך להשתחרר מכל השיעבודים בחיים עוברת דרך הכרת השמות שלנו, דרך עשרת המכות, קריעת ים סוף ומעמד הר סיני - ומסתיימת במשפטים. החותם של היציאה לחירות הוא בלקיחת אחריות על החיים שלנו באמצעות יושר ומשפט.

החל מדיני עבד עברי שהתורה מעודדת אותו לצאת לחירות ולקחת אחריות על חייו; המשך בדיני נזקין שבין אדם לחברו - שאדם חייב לקחת אחריות על הנזקים שיוצאים ממנו - הן באופן ישיר והן באופן עקיף; וכלה בלקיחת אחריות על יתומים, אלמנות וגרים. 

פרשת משפטים מלמדת אותנו שהיציאה מהשובבות היא באמצעות הרגישות כלפי הנזקים שנגרמים לזולת. לכל אדם מגיעה הזכות לא להיפגע, לכל אדם מגיעה הזכות להיות בן חורין, והחירות הזו עולה ממדרגה למדרגה ומרחבת גם למציאת המקום של כל אחד בציבור הישראלי - בשלשת הרגלים ובכיבושה של ארץ ישראל.

בסוף פרשת משפטים מסתיימת בעלייתו של משה רבנו להר סיני לארבעים יום וארבעים לילה - להיפגש עם הקדוש ברוך באספקלריה המאירה - בחופש מוחלט - 'אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה'.

לדבר תורה שבועי מצולם ומשוכתב מהרב לונדין - ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ (!) למספר 0545753771