כסא ד' בעולם

הרב דב ביגון , כ"ט בשבט תשע"ח

יהדות הרב דב ביגון
הרב דב ביגון
צילום: מרים צחי

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כח ח) - הוא פסגת הגאולה וההצלחה האישית הלאומית והעולמית, כדברי משה רבינו ע"ה בשירת הים: "תביאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת ד', מקדש ד' כוננו ידיך, ד' ימלוך לעולם ועד" (שמות טו, יז יח).

גילוי השכינה בבית המקדש לנו, ודרכנו לאנושות כולה, זו תכלית האנושות והבריאה כולה, ותתקיים לעתיד לבוא כדברי הנביא "בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ד' ונקוו אליה כל הגויים לשם ד' לירושלים" (ירמיה ג ט ז), על ידי הקמת בית המקדש השלישי במדינת ישראל שהיא בחינת כסא ד' בעולם, וכדברי הרב קוק זצ"ל "מדינת ישראל יסוד כסא ד' בעולם שכל חפצה הוא שיהיה ד' אחד ושמו אחד" (אורות קס).

נכון לעכשיו, אשרינו מה טוב חלקנו וחלקו של דורנו שאנו זוכים לראות בתחיית עם ישראל בארצו, ובבניין ירושלים בדרך לבניין בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו. למרות חשכת הגלות וחבלי הגדילה של מדינתנו, וחבלי התחיה של אומתנו, המסתירים לפעמים את המטרה והתכלית שלמענה שבנו לארצנו. זוהי התכלית שלעולם לא משה מלבם ומעיניהם של אבות האומה ומנהיגיה בכל דור ודור, ומפיהם של רבבות עמך בית ישראל אשר לא פוסקים להתפלל יום יום  "והשב את העבודה לדביר ביתך... ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך המחזיר שכינתו לציון".

מתוך העלון "באהבה ובאמונה"