לב המשכן

הרב חגי לונדין , ל' בשבט תשע"ח

אופטימיות. הרב לונדין
אופטימיות. הרב לונדין
צילום: קהלים

פרשת תרומה היא פרשה שכולה לב, כולה נתינה. הפרשת פותחת 'כל איש אשר ידבנו ליבו יקחו את תרומתי'. הבסיס להקמת המשכן הוא הנדבה, הלב הטוב של עם ישראל. 

המשכן הוא בניין מורכב ומסובך. מכיל בתוכו מרכיבים מכל עולם הדומם, החי והצומח: מתכות שונות, עורות אילים ותחשים, עצי שיטים, זהב כסף ונחושת. גם היצירה שלו מכילה את כל סוגי המלאכות האנושיות.

אולם בתוך כל המורכבות הזו ישנו את קודש הקודשים, ובקודש הקודשים יש את ארון הברית שעליו כפורת, ועל הכפורת שני כרובים - שני מלאכים שפניהם פני תינוקות. בתוך כל העשייה האנושית מצוי הלב הפשוט והתמים של הילד.

הרצון הספונטני לתת נדבה, לעשות טוב, להיות מחובר לאלוהים. הרצון הזה הוא זה שמחזיק בסופו של דבר את כל הבניין האדיר הזה שנקרא מקדש. זהו גם הרעיון המרכזי של החודש האדיר שעומד בפתחנו  - חודש אדר. אסתר מלמדת את עם ישראל מהי נתינה מוחלטת. מסירות נפש תמימה ומוחלטת, ללא התחשבנויות; ואזי - 'קיימו וקיבלו היהודים'.

אומרים חכמים שבימי פורים 'הדור קבלוה בימי אחשורוש'. הייתה קבלה נוספת של התורה על עם ישראל. נתינה מוחלטת שמביאה לדבקות מוחלטת; וזהו עניינו של המשכן - 'ושכנתי בתוכם'.