"והיה המשכן אחד"

הרב ד"ר יוסף שטמלר , ל' בשבט תשע"ח

יהדות הרב ד"ר יוסף שטמלר
הרב ד"ר יוסף שטמלר
צילום: אוניברסיטת חיפה

המשכן עשוי מסוגים רבים של חומרים (עצים, מתכות, בדים, עורות, שמן, אבנים טובות וכד'); ומורכב ממאות חלקים שונים. מעניינת, לפיכך, הדגשת התורה "והיה המשכן אחד" (שמות כו, ו).

המושג 'אחד' יכול לשמש בשתי משמעויות: הכמותית והאיכותית. אם 'אחד' עומד בניגוד ל'שנים' או יותר, הרי לפנינו המשמעות הכמותית. אולם כשהתורה אומרת "והיה המשכן אחד" אין כוונתה שיהיה רק משכן אחד ולא יותר. ראשית, משום שבכל התורה מדובר תמיד על מקום מרכזי אחד לעבודת ה'.

שנית, משום שהפסוק עצמו עוסק בחיבור חלקי המשכן, וקובע שהתוצאה היא 'משכן אחד'. לכן מסתבר שכוונת התורה להיבט האיכותי של המושג 'אחד' כלומר לאחדות שנוצרת ממגוון גדול מאוד של חומרים וחלקים. המשכן הוא, אם כן, מקום אליו מתקבצת רב גוניות עצומה, ובצל הקדושה ונוכח גילוי השכינה היא מוצאת את האחדות ההרמונית המיוחלת.  

וכאן עולה השאלה: האם העובדה שהמשכן נבנה מחומרים שונים וחלקים רבים, היא מקרית, כלומר ככה זה כשבונים משהו גדול ומסובך, צריך הרבה חומרים וחלקים, או שיש כאן מסר עמוק יותר.

מעניין שבמשכן היו מספר דברים אותם מגדירה התורה במילה 'בד': כלי המשכן נישאו ע"י בדים דהיינו מוטות שעשויים מענפים (שמות כה); בגדי הכהנים היו עשויים מבד (שמות כח, מב; ויקרא ו, ג); את אחד עשר סממני הקטורת היה צריך לטחון 'בד בבד' (שמות ל, לד). מה הרעיון כאן? 'בד' פירושו 'לבד' או 'בדד'.

ענפי עצים נקראים בדים כי כל אחד מהם תופס כיוון משלו; בגדי הכהנים עשויים פשתן, עליו אומרת הגמרא (יומא עא ע"ב) שכל גבעול שלו יוצא מהקרקע לבד, בניגוד לכותנה שגדלה בשיח קטן ועליו ענפים ופקעות או צמר כבשים; סממני הקטורת ניטחנים כל אחד בפני עצמו ורק אח"כ מערבים אותם יחד (ראב"ע, שמות ל, לד).

המשכן, אם כן, לא רק שנעשה מחומרים שונים ומגוונים אלא שהתורה מקפידה שיעשה מדברים שבטבע הם נפרדים אחד מהשני, מסמלים גדילה לבד, משהו שבמוצהר מנותק מסביבתו. תפקידו של המשכן הוא, אם כן, לאחד את הדברים שמטבע בריאתם נראים בודדים ומנותקים. זוהי כוונת התורה בקביעה "והיה המשכן אחד". ללמדנו שגם אם העולם שסביבנו נתפס, במבט ראשוני, כמקום בו דברים אינם קשורים זה לזה, הרי שבמבט אמוני, מבט של קדושה, כל הדברים מתחברים יחד לאחדות הרמונית נפלאה אחת שתכליתה גילוי שם ה' בעולם.