נהפוך הוא - ונתיישר

אורה של אמת מציף את העולם והאור הזה מוחק את השקר. כל השקרים כולם נעלמו כלא היו.

בעז שפירא , י"ד באדר תשע"ח

בעז שפירא
בעז שפירא
צילום: עצמי

לפעמים דמיון יכול להפוך למציאות, ולפחות על מנת לרומם את מצב הרוח נבחן ולו לרגע את ההיתכנות. תארו לכם יום בחיי האומה המתנהל פחות או יותר כפי שיתואר לקמן:

לאחר תפילת הבקר ובדרך לעבודה אתם נוסעים בכבישים בעלי ארבעה נתיבים לכל כיוון. התנועה זורמת וגם אתם. שוטטות בין תחנות הרדיו מפגישה אתכם עם חדשות ותכניות אקטואליה מהן נעלמה המרירות האופיינית.

הקריינים אומרים "יהודה ושומרון" ללא מורא, מראיינים יהודים בהגינות, נמנעים מלראיין רוצחים ערבים באמפתיה מופגנת ובכלל- מדווחים אמת.

הפרשנים להם תיחשפו שונים מאלה בהם הרגלתם בהיותם אנשי אמת, מנתחים המציאות על פי השכל הישר וביושרה מורגשת.  ה"דרשנים" הקבועים היו כלא היו ותחתם יש כעת מגוון דעות, לכאן ולכאן , שונות זו מרעותה ומשקפות תפישות עולם חופשיות, אמוניות, יהודיות. . לפתע , לכשתהרהרו בדבר, תבינו מה עוללו לכולנו שוטפי המוחות- אלה שנעלמו סוף סוף, ברוך השם.

אם אתם נוסעים ברחבי הישו"ב (יהודה שומרון ובנימין) תופתעו לגלות שהושם סוף ל"מערב הפרוע" ושהנהגים הערבים מצייתים לחוקי התנועה. מהירות הנהיגה סבירה, אין עקיפת קו לבן, הסכנה חלפה. בנוסף ניכרת נוכחות משטרתית מוגברת, השוטרים כולם יהודים.

עיתון כי יזדמן לידיכם ושוב הפתעה. המראה הכללי של הגיליון "נקי" יותר. הפריצות והתועבה נעלמו כלא היו. אין נשים חשופות, אין ערבוביה של המינים, אין מודעות מגונות- הכול נקי. וגם התוכן- לא תמצאו שם רכילות לשמה וגם המדור הייעודי לה יחסר. הכותרות אומרות אמת והתחושה היא שמחזיקים ביד דבר בעל ערך המדווח, מפרשן ומציג מציאות חיים.

ביום כזה כי יבוא תלמדו לדעת שהשפיות חזרה למקומותינו. הכוחות הלוחמים ישובו להיות מה שהיו- גדודים גדודים של מיטב בחורינו, חסונים, בוטחים בעצמם, מחייכים, אחד משענת לרעהו ואחוות לוחמים ביניהם. פסו הימים בהם נראים בכל מחסום חייל וחיילת מסתודדים ומצחקקים ביניהם. היוזמות החולניות לשחק בנדמה לי, להציב בנות כלוחמות, להכשירן לפקד על טנקים, להלין אותן בנגמ"ש ביחד עם לוחמים זכרים- כל אלה תעתועי בלהות ונחלת העבר.

מתברר שגם ההוויה הפוליטית יכולה להיות אחרת. בצד שמועות על כך שבעבר אכלסו את בתי הכלא ראש ממשלה, נשיא, רב ראשי, שרים רבים וחברי כנסת – כיום נבחרי הציבור הם טלית שכולה תכלת, דוגמא ומופת לעם היושב בציון. אלה מייצגים נאמנה את הבוחרים ששלחום לכנסת, העול אותו נושא משרת ציבור ניכר בהם, הענווה גם....

וראש הממשלה- מקיים את שליחותו בטוהר ובצניעות. מתברר שהוא שונא בצע ומקיים במלואה את המלצת חז"ל "שונא מתנות יחיה". וכך גם שאר אורחותיו.- הבטחה היא הבטחה וניכרת נאמנות ללא סייג לעקרונות ולאמונה. דברים שרואים מכאן רואים גם משם, "למרבה הפלא" מתברר שמדובר  באותו הדבר בדיוק.

אורה של אמת מציף את העולם והאור הזה מוחק את השקר. כל השקרים כולם נעלמו כלא היו. תשאלו אדם ברחוב מה פירוש המילים הבאות: הדתה, הדרת נשים, כפייה דתית. שאלו מה הכוונה "שר הביטחון כינס הערכת מצב" ותהו אחר מושגים כמו "הכלה", "הפצצת מרחבי שיגור", "מידתיות" "איפוק זה כוח". איש לא ידע להשיב לכם ביום זה כי יבוא. איך אמרנו? השפיות חזרה.

ועמה גם בריאות הנפש, גם הערכים, גם המוסר והטוהר. יותר לא תראו ברחובה של עיר "מצעד גאווה" המציג לראווה ערוות הסוטים, הבושה חזרה  ועמה גם הבושה שלנו על שלא מחינו די.....הפרהסיה גם היא שבה למקומה ואפילו שבת קודש חוזרת להיות נחלת הכלל- לאלה המאמינים בתורת ישראל כמו גם לאלה החיים אחרת אך רוחשים לה כבוד ומכירים בערכה.

האחדות, השמחה, השותפות והנכונות לשאת בעול ביחד ממאפייני היום הזה. חרדים, חובשי כיפות, גלויי ראש, בנים כבנות, צעירים כזקנים - כולנו עם אחד והדבר ניכר ברחובה של עיר, בעלייה לאוטובוס, במגרש הכדורגל, בתפילה, בתור אצל החנווני ובכל אשר נפנה. עם אחד לב אחד והכול מקדימים שלום איש לרעהו, הכול מחייכים ובעלי עין טובה.

דברים פשוטים נאמרו לעיל ויחד עם זה אינם נחלתנו עדיין. פורים התשע"ח  כאן, אולי נזכה לכך, שבזה שיגיע ב"ה אחריו,  תהייה מציאות החיים כמתואר כאן ואילו מה שאנו חווים בשנים האחרונות פה במציאות יתגלה כ"פורימשפיל" ובר חלוף.