יש לך כוחות אדירים

הרב שמואל רסקין - שליח חב"ד לבודפשט ורב הקהילה הישראלית בעיר, מפרסם בכל יום חמישי "פוסט שבועי". הנה הפוסט לחג הפורים.

הרב שמואל רסקין , י"ד באדר תשע"ח

טוביה היה איש חשוב בעיירה. הוא היה ה‘בורר‘ הבלתי רשמי של העיר. בכל פעם שפרץ וויכוח בין אנשים - בני זוג, שכנים או שותפים - היו המתקוטטים עולים לביתו של טוביה והוא היה שופט ביניהם. כמובן, בני העיר חיפשו את קרבתו ואהבתו, מתוך מחשבה כי עוד יזדקקו לו.

פעם הסתכסך טוביה עם מישהו והלה הלשין עליו למלך. המלך כעס על המוסד שהקים טוביה לעצמו והורה להביא אותו לפניו. הגזירה נודעה לטוביה מבעוד מועד והוא הקדים לברוח מביתו. כשהוא יצא מהעיר, הגיע אל הנהר והיה צריך לעבור אותו לגדה השנייה. הבעיה הייתה שטוביה היה איש מאוד גדול ורחב מימדים ולא ידע לשחות. הוא ראה לפניו מלח וותיק והוא ביקש ממנו לשאת אותו על הגב אל הגדה השנייה. המלח היה אדם צנום, אבל הוא אזר כוחות וסחב את טוביה הגדול על גבו את הנהר.

רגע לפני שהגיעו אל הגדה השנייה, לחש לו טוביה באוזן: "לעולם לא אשכח מה שעשית עבורי וכשאחזור אל עוצמתי, אשיב לך כגמולך הטוב". המלח התבלבל ולא הבין מה זה "כשאחזור לעוצמתי"? ומה קורה עכשיו? טוביה הסביר במהירות כי עכשיו הוא בורח מהמלך, אבל כשהגזירה תחלוף, הוא יחזור לתפקידו הרם. המלח שמע את זה והפיל את טוביה אל תוך המים והוא טבע.

שאלו את המלח, למה הפלת אותו? הרי עוד רגע הייתם מגיעים אל הגדה השנייה וחייו היו ניצלים? הסביר המלח: "לא הפלתי אותו, פשוט איבדתי את הכוח לשאת אותו. העניין הוא כזה: בדרך הטבע, אני לא יכול לשאת את טוביה על הגב. הוא איש גדול וכבד ממני. אלא שהשמחה והאושר על כך שאני עושה לו טובה גורלית, מילאו אותו כוחות אדירים שלא ידעתי שקיימים בי. אבל כששמעתי שאני סוחב על הגב 'סוס מת', איבדתי את הכוחות האדירים הללו והוא נפל ממני"...

בחג הפורים אנו צריכים לשמוח. אך מה נעשה שלפעמים קורים לנו דברים בחיים שמפריעים לנו לשמוח?

התפיסה היהודית היא ששמחה היא לא רק גנטיקה, היא במידה רבה בחירה, זאת החלטה שמקבל האדם בשלב מסוים בחייו: אני הולך לחיות חיים שמחים ולא נותן לאירועים שונים לפגוע במידת האושר שלי, כמובא בזוהר: בשמחה - אותיות מחשבה, חיים שמחים מתחילים מניהול נכון של המחשבה.

הרבי מליובאוויטש אומר ששמחה אמיתית נוצרת מתוך הרגשת ערך. האושר הוא ביטוי של תחושת הישגיות: אני חי חיים משמעותיים ומשיג דברים בעלי ערך. חיים בעלי ערך הם חיים של יצירה. האדם נברא בצלמו של אלוקים וכשם שאלוקים הוא בורא, כך שאיפתו היסודית של האדם היא ליצור ולהשפיע.

השמחה מתחילה בתחושה כי אני עושה דברים בעלי משמעות. הידיעה שאלוקים בחר בי כממלא רצונו, ובעצם כל מצווה שאני עושה היא רגע כביר של הגשמת הרצון האלוקי האין סופי - ממלאת בתחושת משמעות וערך לחיים והמחשבה הזו נותנת לכל אחד מאיתנו כוחות אדירים להתגבר על כל האתגרים והקשיים ולהצליח במשימת חיינו.

יהי רצון שבזכות שמחת הפורים נזכה להמשיך את השמחה לכל השנה, יחד עם עשיה חיובית בעבודת ה', לחיים טובים ומאושרים בטוב הנראה והנגלה.

פורים שמח!
שבת שלום,
הרב שמואל רסקין
בית חב"ד קרן אור בודפשט