גדולת מרדכי

הרב אריאל לוי , ט"ו באדר תשע"ח

יהדות הרב אריאל לוי
הרב אריאל לוי
צילום: עצמי

איש יהודי היה בירושלים הבירה ושמו חכם מרדכי צמח אליהו בן מזל טוב בן חכם סלמאן זיע"א.

בן יאיר -שהאיר עיננו במבט שונה בתכלית ממבט רוב העולם שנמשכים אחר הבלי הזמן. והאיר לנו מה עיקר ומה טפל בעולם מלא תעתועים ואשליות כוזבות.

בן שמעי- שהשמיע לאוזנינו דברי תורה ערבים ומתוקים בקדושה ובטהרה בעוצמה באור בחיות ובדבקות, ושכינה הייתה מדברת מתוך גרונו.

בן קיש- שהקיש על דלתי רחמים ומסר נפשו בתפילותיו לאקמא שכינתא מעפרא, ולימדנו חשיבותה של עבודה שבלב זו תפילה.

איש ימיני- שעמד איתן כבנימין שהיה ארץ ישראלי ולא מכר את ארצנו הקדושה לאויב תמורת נזיד עדשים של תקציבים לישיבות. שלא כינה יהודים בשמות גנאי, והיה רק מברך. ודרכיו נעימות ועיניו מאירות ומבטו עמוק ועיונו מבעית ופשטותו ומלכותו אין כדוגמתם.

והוא מורינו חכם מרדכי אשר הביט במבטו החודר בעיניו של חכם דביר זעפרני ושאלו באכפתיות ביום שמחת תורה: מה המצב בישיבת מרכז הרב לאחר הסתלקות קברניט הספינה הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל שהיה שש ושמח בתורתנו הקדושה.

גדול מורינו חכם מרדכי בבית מלכו של עולם. והוא החכם האמת שעבד את ה' בנקיות ובמסירות בלי שום נגיעות פניות או אינטרסים שונים כאלו ואחרים.

והוא מורינו חכם מרדכי אשר אין קץ לתיאור פרשת גדולתו, שהיה צדיק נסתר שכיסה עצמו מאיתנו וכמה שגילה עוד לא גילה כלום. הוא אשר זכינו לאורו בדורנו והיה אורו שבעתיים כאור החמה. וזיכה את תלמידיו שהתאבקו בעפר רגליו לאור שבעת הימים.

שלימדנו בדוגמא אישית דקדוק נפלא בהלכה בלי טיפת עצבנות. והיו פניו מאירות. ועליו נאמר "חכמת אדם תאיר פניו". שעליו אמר חכם יאודה צדקה זצ"ל לתלמידיו "תלמדו ממנו סבלנות".

וחכם מרדכי אליהו לא יכרע ולא ישתחווה לאף בשר ודם ופוליטיקאי כזה או אחר, וסיפר לנו שכאשר רצה שמעון פרס לתת לו הוראות אמר לו הרב: "אתה פקיד שלי ואני לא פקיד שלך"!

ומה נהדר היה המראה לראות את מורינו חכם מרדכי אליהו זצ"ל שהיה כולו אומר מלכות "מאן מלכי רבנן". "וחכם מרדכי אליהו יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, והקרין לסובבים אותו ולשומעי לקחו צהלה ושמחה ואורה של תורה.

ואליו עיננו נשואות בגעגועים אין קץ לאור תורתו. ומעט מן המעט ממעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדולת מורינו חכם מרדכי אליהו זצ"ל כתובים בספר הקדוש באור פניך, דורש טוב לעמו, דברי מרדכי, אביהם של ישראל ועוד, קחנו משם. זיע"א