מערכת המשפט זקוקה לליטוש

פרשת המסרונים חשפה כשלים בהתנהלות שופטים מול בעלי דין, והוכיחה שמערכת המשפט זקוקה לליטוש והברקה כך שתהיה שקופה ונראית לציבור.

עינת קורמן , כ"א באדר תשע"ח

מערכת המשפט צריכה להיות שקופה, בבחינת "הצדק צריך גם להיראות ולא רק להיעשות". זה מתחיל בנהלים פשוטים וברורים של הקשר בין שופטים לבעלי הדין ונגמר בעבודת בדיקת תלונות הציבור על ידי הנת"ם (נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות) ונציבות תלונות הציבור על השופטים. הביקורת היא חשובה וחיונית לניהול תקין של כל אחת מרשויות השלטון, אבל בימינו כשהכל שפיט, מערכת המשפט היא הדומיננטית שבהן.

כשהכוח הוא בלתי מוגבל גם פוטנציאל הפגיעה אינו מוגבל. העצורים בתיק 4000 חוו זאת היטב על בשרם כאשר שופט המעצרים שהחליף את הש' פוזננסקי כץ שיחרר אותם בבוקר שלמחרת. הכוח הכמעט בלתי מוגבל והבלתי מבוקר של החוקרים והפרקליטים למעשה גרם לפגיעה קשה בחירותם של אותם עצורים. ואנחנו לא דורשים הרבה כדי לרסן את הכוח שיש בידי מייצגי המדינה.

הכול מבינים שראוי שיינתן לפרקליטים שיקול דעת, ראוי שיינתנו לחוקרים הכלים לעשות עבודת קודש בביעור הפשע ושמירה של שלום הציבור, אבל גם ראוי שתהיה על עבודתם ביקורת עניינית ומקצועית. לשם כך הוקם הנת"ם, ולפני כמעט שנה הוא עוגן בחוק. אבל החוק אינו מספק, ויש לשפר ולטייב אותו על מנת לאפשר לנציב לפעול בחופשיות ולהסיר חסמים שקיימים היום בחוק.

ראשי מערכת המשפט צריכים לאתרג את הנת"ם, כי הוא אחד מהגופים החשובים שירפא את מערכת המשפט וישיב את אמון הציבור בה. לכן תמוה מאוד שבדיקת התנהלותו של החוקר בפרשת המסרונים הועברה על ידי הפרקליטות לנציבות שירות המדינה דווקא ולא לנת"ם, שהוא הגוף הטבעי והמקצועי לבחון בדיוק מקרים כאלה. מי ששם לב להתנהלות, ראה שיש מחדל בתוך מחדל: הגוף הבודק – נציבות שירות המדינה - מונחה על ידי פרקליטות המדינה. התחושה הקשה היא שהדברים נסגרים בתוך הבית פנימה, ושוב אין שקיפות ושוב הצדק לא נראה. לא לזה פיללנו.

פרשת המסרונים "הרימה להנחתה" טיפול בכשלים רבים שהתגלו בפרשה עצמה וכשלים שבעקבות הפרשה התעוררה המודעות לאפשרות לקיומם. הכשלים כולם מובילים למסקנה אחת: על המערכת להיות שקופה ככל שניתן כלפי בעלי הדין וכזו שמנהלת ביקורת מקצועית ואחראית – כלפי הציבור, וזאת בעזרת נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, נציב תלונות הציבור על השופטים, חברי הוועדה לבחירת שופטים והביקורת הציבורית המושמעת מדי פעם. מערכת המשפט דומיננטית בתחומי חיים רבים, היא חייבת להיות איכותית וישרת דרך כדי לאפשר לכולנו חיים תקינים ובכבוד.