תפקידה של האישה בעולם

בעז שפירא , כ"ו באדר תשע"ח

בעז שפירא
בעז שפירא
צילום: עצמי

נוכח ניסיונות חסידיה השוטים של הפוסט מודרניזם והפנימיזם הרדיקלי לשבש את החברה ולשנות סדרי עולם מתייצבים רבני מכינת עלי וכאלה נוספים ומאדירים תורה בישראל- תורה שהיא חיים.

האמור לקמן פשיטא אלא שהפוסט-מודרניזם מפעיל מכבש כוחני לשטיפת המוחות ובעלי הדעות השמרניות ואנשי האמונה נדרשים להשיב מלחמה שערה ולהסביר שוב ושוב עד שיובן ויופנם.

לא תקראו כאן דברים בגנות האישה, ההיפך הוא הנכון, אלא שאחשוף  ערוות הצווחנים המקצועיים, המסיתים נגד דת משה וישראל, המהלכים אימים על הישיבות ועל ראשי הישיבות, אלה שעל מזבח ערך ה"שוויון" מחלישים את צה"ל, משבשים את החברה ומבקשים לשנות סדרי עולם.

יש למשל מטורפים הקוראים "להשמיד את מכינת עלי" והרי זה דומה לאדם המבקש להתאבד. להווי ידוע שהמכינה הזו הוציאה מתוכה אלפי לוחמים משובחים  שפיארו את היחידות המובחרות ביותר בצה"ל, רבים קצינים, רובם כאלה הסוחפים אחריהם את חבריהם ומחזקים מאד את רוח הלחימה בצבא.

רועי קליין, הדר גולדין, אלירז פרץ  ועמנואל מורנו השם ייקום דם הקדושים שמסרו נפשם על קידוש השם וקוממיות עמנו בארצנו - כולם בוגרי מכינת עלי. ועוד אלפים רבים המחונכים למסירות נפש, להעזה, להתנדבות ולחסד. אשריך ישראל שאלה בניך. כולם חונכו במכינה והם עמוד השדרה המוסרי והערכי של הצבא. וכמו שאמרנו לעיל – יש מי שמתנכל לכור המחצבה המשובח הזה, לבית החינוך הגדול הזה, לרבנים הטהורים והצדיקים האלה המוציאים תחת ידיהם אבני בניין משובחות לחיזוק צה"ל ולבניין העם והארץ. יש המבקשים "להשמיד את המכינה".....

פתחתי בהרחבה בסוגיית המכינה שכן רבניה המובילים מצויים תחת מתקפה עזה, כוחנית ומתמשכת כאשר המתקיפים מתרכזים בנושא אחד עיקרי- היחס של רבני הישיבה לנשים.

צועקים המלעיזים שעגלתם ריקה שרבני הישיבה משפילים נשים, מורידים מערכן, טוענים שאינן מסוגלות ליצור ואף לחשוב. המלעיזים מקליטים קטע שיעור אותו הם בדרך כלל מוציאים מהקשרו ומפיצים אותו ברבים. הכול על מנת ליצור דה לגיטימציה, על מנת להשניא, על מנת לפלג את העם, לזרות שקרים ברוח ולקוות שהם ייקלטו במוחות וישתלטו עליהם.

האמת רחוקה מאד מההכפשות ומהשקרים. הרבנים, תלמידי חכמים כולם, מלמדים את הבחורים כללים להמשך נכון של קיום החיים, של קיום העולם. ההנחיות וההדרכות אותם הם מוסרים לחניכי המכינה הם דרכה של תורת ישראל. והתורה הזו נעימה, מחכימה, מורה דרך וקובעת הלכה.

המלעיזים והמקטרגים מלאי שנאה לתורה ופועלים על תשתית "מוצקה" של בורות מפליגה. השומע אותם תמה הכיצד הרחיקו לכת בתפישות החיים המעוותות להן הם מטיפים. מבחינתם אין כל הבדל בין גבר ואשה, אין כל מניעה שגבר יחיה עם גבר, אישה עם אישה, כמה נשים עם גבר ולהיפך ועוד צירופים מגונים ומוזרים, שלא לומר חולניים.  ערכים וציוויים בתורתנו הקדושה, ערכים בסיסיים אותם אמצה רוב האנושות בשמחה- היו בעיני המשטינים לדברים פרימיטיביים, נבערים, חשוכים, גזענים ועוד כינויים לרוב, אוי לבושה.

נוכח הבורות העצומה שהיא אם כל חטאת, מובאות כמה דוגמאות לציוויי התורה באשר ליחס הראוי לאישה. חז"ל היו אלה שקבעו  "אוהב את אשתו – כגופו, ומכבדה – יותר מגופו". במידה שיש רק בגד אחד בבית- האישה קודמת לאיש, כך גם בעניין אוכל. אם חלילה נופלים גבר ואישה בשבי מצווה התורה לפדות קודם כול את האישה. הכתובה אותה מקבלת האישה לידיה במעמד הקידושין- כל כולה דאגה לה ולזכויותיה. שולחן ערוך קובע "צריך להיזהר שלא לצער את אשתו, לפי שדמעתה מצויה". ועוד הדוגמאות רבות. חז"ל גם הרבו לתאר את יתרונותיה של האישה לה נתן השם בינה יתירה לעומת האיש, לה ניתן הכוח לבנות בית ועל פיה נקבע "מיהו יהודי"......

ברי שהיהדות מקדשת את בריאות ושלימות הבית היהודי, מדגישה את מעמד האישה בו ואת כבודה הבא לידי ביטוי בתוכו ובתא המשפחתי. כוחה של האישה בגידול ילדים בריאים בנפשם ואיתנים ברגשותיהם ובאמונתם עצום ורב חשיבות, כך גם כוחה בלשמר בית כשר, לעשות חסדים ולדאוג לטהרת המשפחה והבית היהודי.

וכול האמור אינו עומד בסתירה ליכולותיה של האישה היהודייה, לחכמתה, לרוחניותה ולתפקידה המרכזי בחיי המשפחה ובחיי העם. נוכח המגמות ההרסניות והמסוכנות שתוארו לעיל, נוצר כורח בהדגשת דעת התורה נגד שיבוש המערכות דהיום הכולל החלפת תפקידים בין איש ואישה, פריצות ועריות, שינוי סדרי עולם, נטישת ערכי המשפחה, הפיכת החברה לחולה ב"מגדריות ושוויון" מזויפים וכיוצא באלה אסונות.

יישר כוח לרבנים המרבים ומאדירים תורה בישראל והמפיצים אורה ברבים.