האם אתם כבר מוכנים להקריב קרבן פסח?

הרב משה כהן , ב' בניסן תשע"ח

לקראת חג הפסח הממשמש ובא יוצאת לאור לראשונה חוברת הכוללת בתוכה את כל מה שקשור לעליה להר הבית: הטיעונים בעד ונגד מצדדים הלכתיים והשקפתיים תוך כדי לימוד המקורות כולל כל החידושים האחרונים.

התחלתי לעסוק בצורה אינטנסיבית בנושא העליה להר הבית בעקבות בקשתו של אחד החברים לייסד חבורה ביישובנו מעון שבדרום הר חברון במוצאי שבתות החורף. נעניתי לבקשתו בחפץ לב והחלתי ללמוד את הדברים מההתחלה...

פתחנו באיתור איזכורו של הר הבית בתנ"ך וניסינו לזהות כיצד התורה מתארת אותו ומה הן התכונות המאפיינות אותו לפי הדרך בה זיהו אותו אברהם ודוד שהגיעו אליו. בעקבות כך המשכנו במחלוקת היסודית בין הרמב"ם והראב"ד בשאלת קדושת הר הבית בזמן הזה וממה נובעת קדושתו המקורית.

לאחר מכן פנינו לבחון האם יש מקום לבנות את בית המקדש בזמן הזה בכוחות עצמנו או שלשם כך ישנו צורך בעירוי רוח ממרום, בנביא ואולי אף במלכות ממונה מלמעלה. משנוכחנו לגלות כי אין הדברים פשוטים כלל פנינו לעסוק בשאלה העיקרית בסוגיתנו והיא לשם מה יש לעלות להר הבית ומה החובה הרוחנית והדתית לעשות זאת. כמובן, שבמסגרת זאת היה עלינו לבחון מה הן הסיבות שמונעות עליה להר הבית בזמננו והאם רבה התועלת על ההפסד.

בתוך דיון זה היה עלינו לעסוק כדבעי בשאלת עליה בטומאת מת להר הבית ומה הם גבולות הר הבית המקודש כפי שמתיישם על שטח הר הבית הידוע לפנינו כיום וממילא מהו נתיב ההליכה המותר לכל הדיעות על פי ההלכה. יחד עם זאת עסקנו בשאלות הקשורות להנהגה הראויה בעניין זה בהקשר הלאומי והרוחני של האומה בכללה ושל האחריות הציבורית שלנו בעניין זה כלפי שאר האוכלוסיה.

חתמנו את הקונטרס בלימוד הלכות מניעת חציצה במקרים השונים וכן דיני טבילה במקווה הכשר לטבילת נשים כדין.

יהי רצון שקונטרס זה יהווה עזר למי שרוצה להכנס לנבכי סוגיית עלייה להר הבית מתוך התבוננות ביסודות הרוחניים וההלכתיים שלה ולא מתוך השקפה פוליטית זו או אחרת. בעז"ה יביא לימוד זה להתעוררות מלמטה שתזכנו לבניין בית המקדש ולגאולה שלימה במ"ב אמן.

______________________________________________________________________

הרב משה כהן הוא מחבר המדריך העיוני הלכתי בעניין עליה להר הבית – "לשכנו תדרשו ובאת שמה"

להזמנת החוברת בעלות סמלית ניתן לפנות למשה כהן 052-7381081 moshecohn31@gmail.com

כריכת החוברת
צילום: הרב משה כהן