לעלות להר הבית באחדות ללא מחלוקות

אביתר גילאי , ג' בניסן תשע"ח

זכיתי להימנות על העולים להר הבית, אני רואה בעלייה זכות גדולה להיות חלק מדור שמסוגל לכך. אני רואה בעלייה ערך גדול, כעוד צעד חשוב לקראת ביאת משיח צדקנו והשגת הריבונות בהר. רבותיי נמנים בראש רשימת הפוסקים המתירים ומעודדים עלייה להר הבית, גם בצד זה זכיתי, זכיתי לקבל את פסקם, זכיתי ללומדו בעיון רב ובעקבות כך זכיתי לעלות להר הבית בלב שלם ובאמונה גדולה שזהו דבר נכון וחשוב. למעשה הרב הבית זה אחד הנושאים שיותר מעסיקים אותי בחודשים האחרונים.

בימים האחרונים פורסם במסגרת פינת השו''ת SMS ב"עולם קטן" שאלה שהופנתה אל הרב אבינר האם מותר ללמוד בחברותא יחד עם אדם שעולה להר הבית, הרב שנמנה על הרבנים שאינם מתירים לעלות להר, ענה שלא. בשיעור בישיבתו הסביר שאדם שעולה להר הבית הוא אדם משובש וחוטא, ועל כן יש צורך לכבד כל אדם, שכן אין איסור לכבד אדם עם דעה משובשת, אך בנוגע ללימוד, אדם שדעתו משובשת ובעקבות כך מקבל פסיקת הלכה מוטעת שמובילה לחטא, זהו דבר שמעיד על דרך הלימוד שלו המשובשת ועל כן לא ניתן ללמוד איתו.

הרשת לא נשארה אדישה לאור פסק זה של הרב אבינר, ומיטב הכותבים חידדו את מקלדותיהם והגיבו לדברי "הפילוג" הקשים של הרב אבינר. קטונתי מכל אותם הבקיאים היטב בנושא, שהקדישו שעות רבות מלימודם על מנת לחזק נושא זה, ולכאורה בצדק מקבלים באופן קשה את דבריו של הרב אבינר.

אך בכל זאת נדמה לי שמרוב הר הבית לא רואים את היער, כלומר את המקדש. נראה לי ששכחנו שהר הבית זה מדרגה, זה עוד יעד בדרך למקדש. נדמה לי שמרוב שהשיח סובב סביב הר הבית ובפולמוס בעד ונגד, הנושא האמיתי שצריך לשים בראש סדרי העדיפויות נשכח מאחור.

"ועשו לי מקדש" – מפרש רש''י "ועשו לשמי בית קדושה", בית המקדש הוא המקום המשמש לשם קדושה, הקב''ה אינו זקוק לבית לגור בו, אבל הוא רוצה שיהיה מקום שיהווה מרכז של רוח וקודש. לא בשבילו – בשביל עם ישראל, מקום שיאחד אותם, שיחבר אותם סביב קודש.

הכמיהה והכיסופים אל בית המקדש, צריכה לבוא מתוך ייחול למקום בו עם ישראל יוכל להתחבר ולהגיע אל מקום בו אחדות עם ישראל תפעל ביחד עם הקדושה, שני חלקים בלתי נפרדים הנדרשים לבניין הבית.

הקב''ה לא צריך בית מקדש כמקום, הקב''ה מעוניין בבית מקדש בתוך עם ישראל כאמירה איך עם צריך להיראות, כאמירה שיש מקום מרכזי שבו כל עם ישראל יוכל להתחבר ולהגיע לידי עבודת ה' מתוך החיבור מתוך היחד. שני בתי מקדש היו לנו, שניהם נחרבו כי שכחנו מה זה להיות עם, בשני מביניהם נאמר שעבודת ה' שבאותו דור התבצעה באופן יוצאת דופן, אבל ה'בין אדם לחברו' שבאותו דור היה מקולקל. השנאת חינם מחרבת את כל הניסיון לבנות משהו שהוא רוחני, כי רוחניות, קדושה ושנאה אינם הולכים יד ביד.

הדברים האלו ידועים וברורים לנו, מגיל קטן אנחנו קוראים את הסיפורים שהובילו לחורבן, משננים את דברי הנביאים בנושא, לומדים את המקורות התלמודיים. אבל כנראה שזה לא מספיק, מוכח שזה לא חודר פנימה.

הרב אבינר דיבר על הר הבית, אמר דברים שבאמת לא כיף לשמוע. אף אחד לא רוצה להיות מוחרם מלימוד, שיגידו עליו שהוא משובש וחוטא, וכל זאת אחרי כל-כך הרבה השתדלות בלימוד והעמקה בנושא, המאמץ בעצם העלייה ובכל ההלכות הנלוות לה. קשה לשמוע את זה, כי העלייה נובעת מתוך מקום אמיתי, מתוך בירור הלכתי אמיתי ונכון ומתוך כמיהה אמיתית למקדש שפורצת מעומקי ליבנו. העולים להר הבית הם לא פורצי גדר הם נסמכים על גדולי דור, ראשונים ואחרונים, על משניות מפורשות.

זה לא עוד מעשה של "בא לי", אלא מעשה זהיר ושקול, ונכון! לא, אין פה חטא, יש פה תקווה, יש פה ציפייה וצריך להגיד את הדברים ולפרסם אותם, שעוד ידעו אותם, שהעלייה עומדת בגדרים ההלכתיים הנדרשים, ושגדולי ישראל לקחו חלק בעלייה הזאת כבר לפני שנים.

אבל אסור, פשוט אסור לקחת חלק בשיח שהתקיים ברשת בסוף שבוע האחרון, דווקא בשם הדורשים את ה' בהר קודשו, אסור להצטרף לעליהום שהרשת יצרה על אחד מגדולי הדור. גדול דור שרואה את הדברים בצורה שונה, שהתבטא בצורה שהתבטא מתוך הסתכלות שונה על הדברים, הסתכלות שבה פסיקת ההלכה שאנחנו רואים משמעותה חטא.

אני לא חושב שהדברים שנאמרו על ידי הרב אבינר לגיטימים, לענ''ד גם אם אין הסכמה הלכתית זה לא סיבה להתפלג. אני לא הראשון שאומר את הדברים האלה, הם היו מצויים בין השורות של רבים שכתבו בעניין זה, אבל בתוך השורות נכתבו מילים שבעיני אין מקום להגיד אותם, לא על בן-אדם שסתם ככה מביא סברה הלכתית, בטח ובטח שלא על גדול תורה.

מה שקרה בסוף שבוע האחרון, שמתוך המטרה החשובה של הר הבית, יותר ויותר אנשים הרשו לעצמם להתבטא באיזה אופן שבא להם, מילים שאנשים היו שוקלים פעמיים ושלוש לפני שהם היו פונים ככה כלפי חבר, הפכו פתאום ללגיטימיים כלפי הרב אבינר. זה דבר נורא

אסור לנו לשכוח שהר הבית הוא יעד בדרך אל בית המקדש. הטון שהלך פה בסוף שבוע האחרון אינו מצדיק גם מטרה חשובה כמו הר הבית. אדם שחשוב לו לעלות להר הבית לדרוש את ה', לקרב את הגאולה, מתוך ציפייה אמיתית לרגע שבו בית המקדש השלישי יבנה, צריך לחיות בתודעה של כלל הגורמים.

כנראה שכבר התרגלנו, לחיות בדור כזה שהכל אפשר להגיד, כי באמת מאחורי הדברים שלנו עומדים דברים גדולים, ואיך נבסס אמירה אם לא נתבטא בצורה חדה וברורה. אפשר וצריך לשנות הרגלים, בעיקר כאלה שמרחיקים אותנו מהמטרה, אפשר ליצור שיח שנובע מתוך ענווה מתוך כבוד לדברי אחרים, גם אם אתה מרגיש שהדברים כלפייך לא נשנו בצורה כזאת.

אסור לנו לשכוח מהי המטרה האמיתית שאנחנו מנסים לקדם בעלייה להר הבית. המקדש הוא העיקר, ויש דרכים רבות בהשגה שלו, הר הבית הוא אחד מהם, אם נקדש רק מטרה זאת ונקטין לעומתו את כל השאר פיספסנו. פיספסנו בענק.

"והאמת והשלום אהבו"